#

Julkaistu: 16.12.2020

Julkipanoilmoitus, maankäyttö- rakennuslain 171 §:n toimenpidettä koskevan päätöksen antamisesta