#

Kunta ja hallinto

Työllisyyspalvelut

Kangasniemen kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa ohjausta ja valmennusta kangasniemeläisille työnhakijoille sekä tukee työnantajia sopivan työntekijän löytämisessä yrityksen tarpeisiin.

Työllisyyspalveluissa koordinoidaan kunnan omaa palkkatukityöllistämistä. Kunta työllistää omiin työyksikköihinsä kangasniemeläisiä työnhakijoita, joiden työttömyys on pitkittynyt. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat työmarkkinatukea yli 300 päivää työttömyyden perusteella saaneet.

Kangasniemen työllisyyspalvelut toimii paikallisesti ja tekee yhteistyötä alueen työnantajien kanssa. Työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamista, auttaa rekrytoinnin onnistumisessa ja sopivan työntekijän löytämisessä sekä antaa tietoa tarjolla olevista palkkauksen tuista ja madaltaa rekrytointikynnystä.

Ota yhteyttä työllisyyskoordinaattori Helena Vartiaiseen.

Työllisyyden kuntakokeilu

Kangasniemen kunta on mukana Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilussa.

Työllisyyden kuntakokeilu auttaa työnhakijaa työllisyyteen ja työllisyyspalveluihin liittyvissä asioissa TE-toimiston sijasta.

Työnhakija kuuluu kuntakokeilun asiakkaaksi, kun hän on ilmoittautunut työnhakijaksi ja kotikunta kuuluu alueelliseen kuntakokeiluun. Työnhakijan tulee olla työtön tai lomautettu tai työllistettynä oleva tai työllistämistä edistävässä palvelussa oleva ja kuulua johonkin seuraavista ryhmistä:

· ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, vaan saa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta

· äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuus on muu kuin Suomi

· on alle 30-vuotias.

Yhteystiedot

Helena Vartiainen

työllisyyskoordinaattori

040 706 2122 helena.vartiainen@kangasniemi.fi

Tiia Korhonen-Arkko (poissa 6.3.2023-18.1.2024)

työnsuunnittelija / omavalmentaja

040 554 4406 tiia.korhonen-arkko@kangasniemi.fi

Jaana Lankinen

yksilövalmentaja

040 538 3397 jaana.lankinen@kangasniemi.fi

Jutta Vahvaselkä

työnsuunnittelija / omavalmentaja

040 866 8248 jutta.vahvaselka@kangasniemi.fi
Hyödyllisiä linkkejä

Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilu.

21.3.2023

Muutoksia Kangasniemen kunnan työpajan toiminnassa

Kangasniemen kunnan työpaja on siirtynyt Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan toiminnaksi 1.1.2023 alkaen. Työpaja on paikka, joka