#

Kunta ja hallinto

Työllisyyspalvelut ja työpajat

Kangasniemen kunnan työllisyyspalvelut tarjoaa ohjausta ja valmennusta kangasniemeläisille työnhakijoille sekä tukee työnantajia sopivan työntekijän löytämisessä yrityksen tarpeisiin.

Kangasniemen kunnan työpaja tarjoaa työ- ja toimintapaikkoja työnhakijoille mm. kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun, työssäoppimisen ja kuntoutuksen sopimuksilla. Toiminta on tavoitteellista ja sen tavoitteena on parantaa työttömän työnsaantimahdollisuuksia ja sijoittumista työmarkkinoille.