VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA

VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA
Vesijohtolinjan rikkoontumisen vuoksi alueella Satamatien loppuosa – Luotsitie – Jussinkuja – Marjoniementien loppuosa kiinteistönne vesi katkaistaan 4.12.2018 klo 9.00 alkaen klo 16.00 saakka. Loppumisaika saattaa siirtyä. Korjauksen jälkeen vesi saattaa olla sameaa ja sakkaista. Vesi kirkastuu juoksuttamalla.
Lisätietoja tarvittaessa puh. 0400-285465.