lintu
JUHANI SAKSAS STENGALLERI

StenGalleriets sommarutställning 2019
StenGalleriet, som befinner sig på en Södra-Savolax gård vid sjön Puulavesi, visar Juhani Saksas skulpturer.
Utstälningen är öppen 30.6.-28.7.2019 dagligen   kl. 12-18.
Information:
Juhani Saksa, tel. 040 586 1878
Vaimosniemi, 51200 Kangasniemi
www.juhanisaksa.com

kangasniemenkirkko
KANGASNIEMI KYRKA
Den redan 200-åriga Kangasniemi kyrkan byggdes under Matti Salonens ledning åren 1811-1814. Den är en dubbelkorsformad kyrka som har sittplatser för 1000 personer.
www.kangasniemenseurakunta
.fi/toimipaikat/kangasniemen-kirkko
kotiseutumuseo

HEMBYGDSMUSEET
Museet fungerar i ett sädesmagasin   i kyrkobyn mitt emot kyrkan. Magasinet blev färdigt 1913. Samlandet av museiföremål  börjades redan 1937 och nu finns de i 2000 exemplar. Museets specialitet är ett rökpörte som har satts upp inne i magasinet. Rökpörtets sista invånare flyttade därifrån 1937. Museet ägs och drivs av Hembygdsföreningen.

Hembygdsmuseet är öppet i juni-juli ti-sö kl. 12-15
Information:
kultursekreterare Irene Spännäri, tel. 040 5964 692

pitkapelto PITKÄPELLON KOTISEUTUTALO /  PITKÄPELTO HEMBYGDSGÅRD

Hembygdsgården befinner sig i Paappala by, cirka 18 kilometer från kyrkobyn. Till  gården hör en gammal bondgård med alla dess byggnader, bl.a. huvudbyggnaden, 12 ekonomibyggnader och ett vindkvarn – alla i en fungerande omgivning. De sista invånarna lämnade gården år 1960.
Gården renoverades grundligt för museibruk för första gången redan 1967-1968. Det senaste omfattande renoveringsarbetet under Museiverkets ledning börjades i början av 1990-talet.  Huvudbyggnaden fick ett nytt spåntak sommaren 2008 och även de övriga byggnaderna skall få nya tak i framtiden. Sommaren 2014 renoverade frivilliga entusiaster gärdsgården.
Pitkäpelto hembygdsgård är öppen på julisöndagar kl. 12.00-15.00. Övriga tider på beställning för grupper.
Information:
kultursekreterare Irene Spännäri, tel. 040 5964 692
irene.spannari@kangasniemi.fi

NATURSTIGAR

SUUROLA NATURSTIG OCH  FÅGELTORN

Naturstigen och fågeltornet finns på bara 4 kilometers avstånd från Kangasniemi centrum mot Hokka. Längs med rutten står 27 informationstavlor med exakt information om den omkring-liggande naturen.
Vid vändpunkten står ett fågeltorn där man kan observera Suurolanlahti -vikens rika fågelbestånd. På vändplatsen finns också en stämningsfull kåta med eldstad. Naturstigen är 8 km lång.
Information:
Marja Langinkoski-Manninen tel. 040 572 9578

SIIKAJÄRVI NATURSTIG

Siikajärvi naturstig erbjuder motionsmöjligheter och upplevelser hela året runt. På vintern tjänstgör stigen som välskött skidspår. Längs med rutten finns både urskogar och resultat av effektiv skogsvård samt två kåtar att vila sig i. Stigen till vändplatsen är 6,3 km lång, d.v.s. naturstigens helhetstlängd är 12,6 km.
Stigen startar från Toukola bysällskapets hus. Dit är det 24 km från kyrkobyn.
Information:
Juhani Tahvonen tel. 044 5549 361
Ismo Manninen tel. 040 5411 495

SINIVUORI UTFLYKTSSTIG

Den 5 kilometer långa Sinivuori utflyktsstigen finns i Rutakoski by, cirka 28 km från  Kangasniemi kyrkoby. Startpunkten är på Rutakoskentie -vägen.
På rutten hittar du fyra kartpunkter där du kan läsa om naturens spacialdrag just där. Rutten är märkt med lila målarfärg på pålar och träd. Du kommer att se bland annat Sinivuori -berget till vars topp rutten stiger hundra meter under en halv kilometer. Uppe på berget finns en pausplats med ett viloställe och en eldstad.
Information:
Heimo Laukkarinen tel. 044 5193 212

4514
LÄSÄKOSKEN KARTANO / LÄSÄKOSKI HERRGÅRD

www.lasakoski.fi
Läsäkoski befinner sig på näset mellan sjöarna Kyyvesi och Puulavesi. Det har funnits både ett sågverk och ett kvarn på området som redan på 1600-talet var ett ekonomiskt fiktigt fiskemål.

9757
NAARAJOKI-MELONTAREITTI / PADDLINGSRUTT

Naarajoki-paddlingsrutts totala längd är 110 km, varav 60 km är åar. Längs med rutten finns flera vilo- och övernattningsställen. Naarajokirutten är en verklig vattennaturstig som börjar i Naarajärvi i Pieksämäki och löper via åarna Naarajoki, Nykälänjoki, sjön Kyyvesi, kanalen och forsen Läsäkoski och sjön Rauhajärvi ända till sjön Puulavesi i Kangasniemi. Det finns en karta över rutten (serviceutbuden uppdateras årligen) och den kan köpas bl.a. på Kangasniemi kommunhus.
– Öppna pdf –
Servicen längs Naarajoki-Kyyvesi-Puulavesi -rutten – Öppna pdf –
Ytterligare information:
Turistinformationen tel. 040 1391 360

taidelinna'
PEKKA HILTUSEN TAIDELINNA / PEKKA HILTUNENS KONSTSLOTT

Konstslottet vid Jyväskylävagen är öppet 27.6. – 2.8.2015 dagligen kl.11-18. Övriga tider kan bokas i förväg. Själva byggnaden är ett stenslott byggt av stenarna från fyra stenladugårdar. Slottet blev färdigt år 1991. Utställningen visar målningar, reliefer i trä samt antik. Kaffe finns det också. Mat skall beställas i förväg.
Ytterligare information:
Eeva och Pekka Hiltunen,
tel. 050 307 4886

POAM
PENTTILÄ OPEN AIR MUSEUM

Lucien den Arends skulpturpark på Penttilä herrgård.
Seppäläntie 860
51200 Kangasniemi
tel. 044 264 1212
lucien@denarend.com
www.poam.ws

0555
PIRTIN PERINNEPUISTO PIRTTI /  TRADITIONSPARK

Den vackra parken med traditionella trädgårdsväxter befinner sig bredvid strandtorget vid Puulajärvi-sjöns strand. Parken innehåller 200 gamla ursprungliga  trädgårdsväxtarter från Kangasniemi. De har kommit som donationer från olika håll av kommunen.  Alla arter representerar växter som har odlats  på orten  länge, t.o.m. i århundratal. Bland dem finns medicinaliska-, prydnads- och örtväxter. Pirtti Traditionspark med sin rikliga information om traditionella växter är ett nationellt viktigt besöksmål. Växterna är märkta på finska och latin.
Parken pryds av en liten estrad (Pikku-Pirtti/Lilla Pirtti), flera skulpturer och en fontän.
Parken har byggts av en lokal trädgårdsförening, Kangasniemen Pihapuutarhurit ry.

PUKKISELÄN LINTUTORNI / PUKKISELKÄ FÅGELTORN

Ett av de finaste fågeltornen i Insjöfinland  finns  vid Luusniementie -vägen.  Den vassfyllda viken har ett rikt fågelbestånd, bland de ståtligaste arterna är svanen och  fiskgjusen.  Tornet har tak, så att allra aktivaste ornitologerna kan fast övernatta där.
Ytterligare information från turistinformationen, tel. 040 1391 360

SKULPTURER OCH MONUMENTS
1265
MINNESMÄRKE FÖR OTTO MANNINENS FÖDELSEHEMMinnesmärket till poeten professor Otto Manninens födelsehem finns vid Hokantie -vägen på Rasinkangas. Minnesmärket avtäcktes år 1955 av Kangasniemis historie- och museiförening. Otto Manninen skrev en stor del av sitt livsverk i Kangasniemi. Även hans maka tillbringade en hel del tid på familjens sommarställe på en ö i sjön Puulavesi.
1531
MINNESMÄRKE FÖR OTTO MANNINEN I ANNI SWAN -PARKENÅr 1997 blev det 125 år från den i Kangasniemi födda poetens födelse.  Minnesmärket till Otto Manninen, skulpturen Kaukomieli av Ukri Merikanto, står på en hedersplats mitt i kyrkobyn i Anni Swan -parken vid Otto Mannisen tie -vägen.
hiski
MINNESMÄRKE FÖR HISKI SALOMAAS FÖDELSEHEMAlla känner vi ju sångmakaren Hiski Salomaa (till ex. Lännen Lokari och Iitin Tiltu). Minnesmärket för hans födelsehem finns vid Luusniementie -vägen. Hiski Salomaa (egentligen Hiskias Möttö) föddes i Tipsalo torp i Luusniemi den 17.5.1891 som sin mors byskräddaren Anna-Leena Möttös utomäktenskapliga barn. När mamman hade dött emigrerade den bara sjuttonåriga pojken Hiski med några bekanta från Kangasniemi till Amerika. Tack vare sina kupletter, imitationer och scenutstrålning blev Hiski den nya kontinentens populäraste finländska artist.
1235
MINNESMÄRKE FÖR HISKI SALOMAAMinnesmärket till kuplettmästaren Hiski Salomaa avtäcktes på sommaren 2009. Initiativet till minnesmärket kom från Amatörteater Ilona. Minnesmärket skapades av skulptören Juhani Saksa och det står på näset av Pirtin Perinnepuisto -traditionspark vid strandtorget.
Porträtt: sandblästring Heikki Räsänen
sotkalintu
SOTKALINTU,  MINNESMÄRKE FÖR REINHOLD VON BECKERIN Skulpturen ”Sotkalintu” av Veikko Haukkavaara blev färdig år 1985.  Kangasniemi kommun beställde konstverket  Reinhold von Becker (1788-1858) till ära på Kalevalas jubileumsår. ”Sotkalintu” står framför ingången till Kiviniemi Campingplats. i närheten av riksväg 13.
1079
MINNESMÄRKE FÖR STORA OFREDENMinnesmärket står vid Kirkkoniementie -vägen mitt emellan kyrkan och ommuhuset. Text: ”Under Stora ofredens tid, den 25.1.1714, på denna plats, överraskade kapt. R. Långströms  partigängaravdelning på 120 män en rysk trupp på 80 män. Av dem 31 män föll och 19 tillfångatogs. Nio finländare dog. Hembygdsföreningen 1974”
nälkävuodet
 MINNESSTEN FÖR  NÖDÅREN 1867-68
Framför Hembygdsmuseet
Text :”Till minnet av alla som dog av svält och nöd under de stora nödåren. Stiftelsen Kangasniemen talonpoikaiskulttuurisäätiö 1970”. I stenen har huggits Kangasniemi kommuns gränser.
pioneerikompp
PIONJÄRKOMPANIETS PLAKETT
I kommunhusets entréhall
Texten som huggits i stenplakettet: ”34.PionK 23.10.-39” En finländsk entreprenör hittade plakettet år 1998 i Jänisjärvi nära Suostamo på den ryska sidan av gränsen. Plaketten flyttades till Kangasniemi år 1999.
vapaussota
FRIHETSKRIGET 1918På gamla kyrkogårdenText: Till minnet av sina söner som stupade i Finlands Frihetskrig 1918, rest av Kangasniemi församling”. Gravplatser för åtta soldater.
1918
MINNESMÄRKE FÖR MÄNNEN SOM STUPADE  FÖR SIN ÖVERTYGELSEPå gamla kyrkogården
Text: ”Till minnet av männen som stupade för sin övertygelse 1918, arbetarorganisationerna i Kangasniemi”
1259
ETT MINNESMÄRKE VID TELKONLAHDENTIE SOM RESTES ÅR 1988 AV ARBETARFÖRENINGENText: ”På detta ställe avrättades den 19.4.1918 de från fånglägret på näraliggande Leppäniemi gård rymda röda fångarna Armas Hytönen (född 1901 i Kotka) och Werner Anttoninpoika Wiiala (född i Mustasalo). Deras lik flyttades senare till Kangasniemi gamla kyrkogård.”
1085
HJÄLTEGRAVARNAVid kyrkan på Gamla kyrkogården
Minnesmärket: Stupande soldat, Lauri Leppänen , 1956
312 hjältegravar
1093
MINNESMÄRKE FÖR DE I KARELEN EFTERBLIVNA STUPADEPå Gamla kyrkogården
Text: ”Till minnet av de Karelen efterblivna stupade, Karelarna i Kangasniemi” Rest år 1954
muuallehaudatut
MINNESPLATS FÖR DE ANNORSTÄDES BEGRAVADE På Gamla kyrkogården
Det nutida minnesstenet är från 2011: Juhani Saksa
1226
MINNESMÄRKE FÖR KANGASNIEMIS TIDIGARE KYRKORPå Gamla kyrkogården
Design konstnären Ilmari Virkkala
Stenhuggning och  gravering Holms stenhuggeri från Kangasniemi.
Rest år 1958 av Kangasniemi församling
Text: ”På denna plats stod Kangasniemis första kyrka som byggdes på 1650-talet av Nisu Fränti samt den andra kyrkan som byggdes 1748 av August Sorsa och som brann år 1808. Se, Guds tält står bland människorna”. Den andra kyrkans korsformade grund syns fortfarande  i form av kantstenar.
sotaanlähtö
MINNESMÄRKE FÖR  AVMARSCHEN TILL KRIGLiekki / Lågan: Juhani Saksa
I Pirtin Perinnepuisto -traditionspark
Avtäcktes på Veterandagen 1993
Text: ”Detta minnesmärke är en hyllning de kangasniemibor som deltog i krigen 1939-44”. Kangasniemi kommuns donation.
pöllö
sammakko
AVFARTEN OCH GRODAN: JUHANI SAKSAi Pirtin Perinnepuisto -traditionspark
Skulpturerna är en donation av Företagarna i Kangasniemi år 1997
otso
BJÖRNEN: JUHANI SAKSAI Pirtin Perinnepuisto -traditionspark
Minnesmärke för Kangasniemi Apoteks 100-årjubileums år 1997
1039
MODERSKÄRLEK: EMIL CEDERCREUTZI Pirtin Perinnepuisto -traditionspark
Emil Cedercreutz’ fond donerade skulpturen till Kangasniemi kommun år 2012
joutsantie
MINNESMÄRKE FÖR PYLVÄNÄLÄ – JOUTSA -VÄGENVid Kuupelontie -vägen, nära Joutsanmaantie -vägen. Ett stort natursten skyddat under Lagen om fornminnen.
Informationstavla vid stenen
Vägen byggdes som nödhjälpsarbete under nödåren 1868-1880. Vägen var i bruk i hundra år.00 vuotta
1267
MINNESMÄRKE FÖR BYGGARNA  AV KERIKANNANTIEVid Kerikannantie – vägen
Rest 27.9.2008

Ytterligare information från Turistinformationen
tel. 040 1391 360


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU