Specialundervisning ges individuellt, under den allmäna undervisningen eller i mindre grupper samt som kompanjonundervisning. Speciallärare ansvarar för specialundervisningen. De hjälper elever som har studieproblem i allmänundervisningens grupper. Speciallärarna samarbetar med klasslärarna och ämneslärarna samt med arbetsgruppen för elevvård. Stödet för elevens inlärning och skolgång grundar sig på en tre-stegsmodell där stödformerna förstärks gradvis. De tre stödstegen är allmänt stöd, intensifierat stöd och specialstöd.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU