Skolväg och skolskjuts

Kangasniemi erbjuder gratis skolskjuts åt

  • den grundläggande utbildningens elev i 3. – 9. klass, vars skolväg är över fem kilometer.
  • En förskoleelev eller en 1. – 2. -klassist, vars skolväg är över tre kilometer.

Det görs inga undantag med de bestämda kilometerna (till exempel 2,9 km) utan alla elever behandlas på lika grunder. Elevens skolväg kalkyleras på den kortaste väg som man kan gå till fots och som är i allmänt bruk eller en cykelväg från hemtomtens port till skoltomtens port.

Rätt till gratis skolskjuts kan även beviljas om skolvägen med tanke på elevens ålder och övriga omständigheter blir för svår, ansträngande eller farlig. Ett alternativ för gratis skolskjuts är ett tillräckligt stort bidrag för förandet eller följandet av eleven.

I Kangasniemi kommun baserar sig skolsjutsen på rutter och på dem används både taxi- och busskjuts. Undervisningens anordnare, kommunen, fattar besluten om vilken sort skjuts som används på vilken rutt. Skolskjuts ordnas inte nödvändigtvis för hela skolvägen utan eleven bör vara beredd att klara av en del av resan själv.

Eleven hämtas inte i regel från hemgården utan han/hon skall komma till ruttkanten självständigt. Den längsta vägen som en elev väntas att klara av själv är tre kilometer åt hållet. En elev kan hämtas från hemgården om han/hon enligt ett utlåtande från en läkare eller annan specialist behöver skjuts från hemgården.

Det är förmyndarens skyldighet att anmäla till skolan om en elev på grund av sjukdom eller annan orsak inte behöver skjuts.

Ledd verksamhet kan anordnas för elever som väntar på skjuts. Under väntetiden kan de göra läxor eller studera något annat under lärarens eller någon annan persons bevakning. Väntetiden kan användas till elevkårsverksamhet, biblioteksbesök, klubbverksamhet och dylikt. Under väntetiden kan man också få en möjlighet till stödundervisning eller annat skolarbete.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU