Hem och skola

Det är i första hand föräldrarna som bär ansvaret för uppfostrandet av sitt barn. Skolan svarar för elevens undervisning samt uppfostran som en medlem av skolgemenskapet. Det är skolans uppgift att informera förmyndarna så att de kan följa med och främja sitt barns skolgång och inlärning. Samarbetet mellan hemmet och skolan är nödvändigt och viktigt för att skolarbetet lyckas.

Skolgången är elevens eget arbete som barnet ansvarar för redan från förskolan eller första klassen. Hemmets stöd och intresse för skolarbetet är viktiga för skolbarnet ända till slutet av grundskolan. En bra kontakt mellan föräldrarna och lärarna underlättar skolgången. Föräldrarnas roll är speciellt viktig när man tänker på studiernas målsättningar och evaluerar elevens framgång.

I Kangasniemi samarbetar skolan och hemmen på flera olika sätt. Samarbetet tar former som till ex. föräldrarmöten, fester, öppna dagar och gemensamma utflykter. En enskild klass kan ha föräldrarmöten och diskussionstillfällen, diskussioner om elevens studiemål och evaluerinssamtal, klassens egna fester och utflykter. Läraren och föräldrarna kan diskutera samarbetets praktiska gestaltning och informationsväxling. Skriftliga  meddelanden, e-post, resehäften och telefonsamtal är också en del av samarbetet. Vid årsskiftet 2014-2015 lancerade Kangasniemi Wilma-systemet för informationsutbytet mellan hem och skola.

Ett regelbundet samtal mellan skolan och hemmet underlättar agerandet i problemsituationer. Samarbetets betydelse märks speciellt vid förändringsskeden, till exempel när klassen får en ny lärare eller eleven flytter från en skola till en annan.

Om du  har funderingar omkring något i skolarbetet är det alltid bäst att kontakta barnets egen lärare. Lågstadiernas rektor, högstadiets och gymnasiets rektor samt lågstadiets biträdande rektor ger stöd vid behov och ansvarar för sina skolors samarbete mellan skolan och hemmet.

Varje höst firar vi här i Kangasniemi den nationella Hem och skola -dagen. Vi planerar och organiserar i samarbete med förmyndarna, eleverna samt skolans samarbetspartner en massa aktiviteter för dagen. Vi uppmuntrar till samarbeter för allas väl!


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU