Elev- och studerandevård

Kirsi Laitinen, tel. 0400 710 716 (kl. 8 – 9) arbetar som hälsovårdare inom skol- och studerandehälsovården.

Skolhälsovårdaren har mottagning vardagsmorgnar kl. 8 -9 på Beckerin koulu -skolan utan tidsbeställning för alla elever och övriga tider med tidsbeställning och enligt överenskommelse, ingång via ytterdörren i skolans bollplansända. Skolhälsovårdaren besöker byskolorna huvudsakligen på tordagar. Hon besöker varje lågstadieskola en gång i månaden.

Tidsbeställningen till skolläkaren görs hos hälsovårdaren. Vid behov skickar skolhälsovården eleven till specialistservice: psykolog, dietist, mental- och rehabiliteringsservice för barn och unga, specialsjukvård. Händer det en olycka i skolan skickas eleven vid behov till hälsostationen för eftervård.

Alla elevers tänder kontrolleras enligt tandvårdens schema.

Skol- och elevhälsovården, sjukvård förorsakad av en olycka i skolan samt skjuts till vård är gratis för eleverna. Däremot betalar de för den egentliga sjukvården enligt vedertagen praxis.

Skolkurator och skolpsykolog
Skolkurator Riikka Koponen och psykolog Noora Jukola-Paananen är anträffbara för diskussions- och undersökningshjälp om eleven har problem med skolgången. Sådana kan vara till ex. inlärnings- och koncentrationssvårigheter, beteendeproblem, försummelse av skolgången, mobbning, kompisarna samt saker anknytna till elevens psykiska välfärd och akuta skolgångskriser. Stöd ges även i problemsituationer inom fritiden och familjen. Målet med verksamheten är att stöda elevens skolgång och helhetsutveckling. Verksamhetens tyngdpunkt ligger vid tidigt ingripande och förebyggande åtgärder. Arbetet görs i förtroende och i samarbete med föräldrarna, lärarna och vid behov övriga parter som är involverade i elevens ärenden.

Kontaktuppgifter: Kurator, tel. 040 1397 644 och psykolog, tel. 040 0549 528

Ett program mot mobbning
KiVa-koulu/KiVa skola är ett åtgärdsprogram mot mobbning. Ytterligare information om programmet hittar på nätet  www.kivakoulu.fi eller fråga helt enkelt i skolorna. Alla skolor i Kangasniemi är med i programmet.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU