Eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Kangasniemi kommun anordnar eftermiddagsverksamhet för första- och andraklassister samt  för 3. – 9. -klassister i specialundervisning i Tervaniemen tupa (Tervaniementie 1) som hyrs från församlingen samt på Kalliolan koulu -skolan (Kalliolantie 1). Eftermiddagsvården för förskoleelever fungerar också i Tervaniemen tupa.

På Koittila, Vuojalahti och Äkry -skolor anordnas förskoleelevernas och första- och andraklassisternas eftermiddagsverksamheter i samband med dagvården.

Eftermiddagsaktiviteternas verksamhetsperiod bestäms av skolornas arbetsordning. Den dagliga öppettiden är kl. 11.00-17.00. Ingen verksamhet under skolloven.

Kontaktuppgifter:

Tuulikki Lahikainen 0400 345621 (Tervaniemi)
tervaniemeniltaphoito(at)kangasniemi.fi
Riitta Häyrynen 040 5872417 (Kunnantalo)
riitta.hayrynen(at)kangasniemi.fi

[:Ru]undefinedundefinedГруппа продленного дня для школьников

Муниципалитет Кангасниеми организует группы продленного дня для учащихся 1-2 классов, а также находящихся на специализированном обучении учеников 3-9 классов. Группы собираются в помещении Терваниеми, арендуемом у церковного прихода (адрес: Tervaniementie 1, Kangasniemi), а также в детском саду Каллиола (адрес: Kalliolantie 1, Kangasniemi). Учащиеся подготовительных классов также проводят время после занятий в Терваниеми.

Группы продленного дня для учащихся 1-2 классов школ в Койттила, Вуоялахти и Экрю организуются на базе местных детских садов.

Занятия в группах продленного дня проводятся в соответствии с графиком работы школы в будние дни с 11.00 до 17.00. Группы продленного дня не работают во время школьных каникул.

Контакты:

Тууликки Лахикайнен, тел. +358400245621 (Терваниеми)
tervaniemeniltaphoito(at)kangasniemi.fi

Рийтта Хяюрюнен, тел. +358405872417 (Администрация Кангасниеми)
riitta.hayrynen(at)kangasniemi.fi


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU