Ungdomens verkstad skapar förutsättningar för en positiv utveckling av de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden.

Verkstaden ansvarar för Kangasniemi kommuns matförsörjning samt Synsiö lägercentrums och utflyktsplatsernas underhåll.

Verkstaden är en meningsfull praktikantplats, en språngbräda framåt i livet.[:Ru]undefinedundefinedРабота в мастерской создает предпосылки для роста и улучшения условий жизни молодых людей.

Молодежная мастерская занимается доставкой еды в муниципальные учреждения, а также обслуживанием лагеря в Сюнсиё и туристических маршрутов.

Работа в молодежной мастерской – это отличная практика, толчок для дальнейшей трудовой деятельности.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU