Dagvårdsplatser kan sökas året runt. Dagvårdsplats för barn skall sökas senast fyra månader innan platsen behövs. Om behovet att börja på davård inte kan bestämmas p.g.a. arbetslöshet, studier eller dylikt skall ansökningen lämnas in senast två veckor innan behovet börjar.

Ansökningsblanketter och ytterligare information om sökandet till dagvård från dagvårdsbyrån på kommunhuset,  avdelningen för utbildning och kultur, andra våningen, Otto Mannisen tie 2, tel. 040 587 2417.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU