yhteispalvelu

KangasniemiCitizen Services – One Stop Shop, Mon-Fri 9:00-11:30 and 12:30-15:45, Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi, tel. 040 514 4322, fax 015 432024, info@kangasniemi.fi

SAMSERVICE

Kangasniemi samservice må-fr kl. 9:00-11:30 och 12:30-15:45 Otto Mannisen tie 2 51200 Kangasniemi tel.040 514 4322 fax 015 432024 info@kangasniemi.fi

Kangasniemi samservice hittar du i kommunhusets entréhall. Där får du en massa service från de statliga myndigheterna på ett och samma ställe. Samservicen emottar och ger ut blanketter, ger råd om igångsättandet av ärenden och deras behandling samt hjälper med användningen av e-tjänster.

Service på Kangasniemi samservice:

KELA www.kela.fi

 • blanketter, brochyrer och returkuverter ges ut och ansökningar tas emot
 • rådgivning till ex. med att fylla i ansökningar och information om förmåner och ansökningstider.
 • Rådgivning med användning av FPAs e-tjänster
 • FPAs fjärrservice

Landsbygdsenheten             www.mikkeli.fi/maaseututoimi

 • emottagning och förmedling av stödansökningar
 • Vipu – lantbrukarens nätverk (elektronisk stödansökan)

Magistraten www.maistraatti.fi

 • utdelning av blanketter samt mottagning av ansökningar, anmälningar och övriga dokument
 • möjlighet att uträtta ärenden via fjärrservice

Rättshjälp www.oikeus.fi

 • mottagning och framåtförmedling av dokument
 • möjlighet att uträtta ärenden via fjärrservice

Polisens tillståndsärenden www.poliisi.fi

 • rådgivning i tillståndsärenden
 • körrätt: traktor-, moped- samt bilkörkort
 • förnyar körkort (förstört, försvunnet, gammaldags kort)
 • tidbeställning i tillståndsärenden hos polisen
 • på plats andra onsdagen av varje månad, tidsbeställning. E-tidsbeställning för tillståndsportföljen.

TE-byrån (Arbets- och näringsbyrån) www.te-toimisto.fi

 • rådgivning angående TE-byråns service
 • mottagning av dokument
 • kunrådgivning om TE-byråns e-tjänst
 • information om TE-byråns nationella telefonservice
 • hjälp med bokning av fjärrserviceförbindelse samt med själva förbindelsen

Kangasniemi kommuns service

Fjärrservice Etapalvelu_ikoni_pinkki

Fjärrservicen kompletterar samservicens tjänstutbud genom att ge kunden en möjlighet att få kontakt med en sakkunnig myndighet via en internetförbindelse med bild. Du behöver inte vara bra på att hantera nätet, servicerådgivaren öppnar förbindelsen för dig. Fjärrserviceanläggningen sparar din tid och minskar behovet att resa, den hämtar specialisthjälpen till dig. Fjärrserviceanläggningen finns i ett separat rum där du kan uträtta dina ärenden i förtroende med den myndighetsspecialist du behöver. I Kangasniemi bjuder FPA, magistraten, rättshjälpen och TE-byrån sina specialisters tjänster som fjärrservice. Som servicesituation motsvarar fjärrkontakten ett personligt besök i byrån.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU