KUTEMAJÄRVI NATURSTIG
Naturstigen passar utmärkt till fotvandring. Under stigens lopp bekantar vandraren sig med vanlig Savolax skogsvård. En ”vanlig” ekonomiskog kan vara otroligt varierande och fascinevande. Den exakta idéen med stigen är inte att visa naturliga specialiteter men sådana finns nog också längs med rutten.

Naturstigen börjar och slutar i Kutemajärvi bycentrum, cirka 15 km mot Pieksämäki från Kangasniemi kyrkoby. Stigen är 11 km lång men mot slutet kan man ta en genväg om vandrandet av hela rutten råkar kännas för krävande. Rutten är märkt.

Information:
tel. 0400 653 587

Internet:
http://kutemajarvi.knmss.net/


SIIKAJÄRVI NATURSTIG

Siikajärvi naturstig erbjuder motionsmöjligheter och upplevelser hela året runt. På vintern tjänstgör stigen som välskött skidspår. Längs med rutten finns både urskogar och resultat av effektiv skogsvård samt två kåtar att vila sig i. Stigen till vändplatsen är 6,3 km lång, d.v.s. naturstigens helhetstlängd är 12,6 km.

Stigen startar från Toukola bysällskapets hus. Dit är det 24 km från kyrkobyn.

Information:
Juhani Tahvonen tel. 044 5549 361
Ismo Manninen tel. 040 5411 495


SINIVUORI UTFLYKTSSTIG

Den 5 kilometer långa Sinivuori utflyktsstigen finns i Rutakoski by, cirka 28 km från  Kangasniemi kyrkoby. Startpunkten är på Rutakoskentie -vägen.

På rutten hittar du fyra kartpunkter där du kan läsa om naturens spacialdrag just där. Rutten är märkt med lila målarfärg på pålar och träd. Du kommer att se bland annat Sinivuori -berget till vars topp rutten stiger hundra meter under en halv kilometer. Uppe på berget finns en pausplats med ett viloställe och en eldstad.

Information:
Heimo Laukkarinen tel. 044 5193 212

SUUROLA NATURSTIG OCH  FÅGELTORN
Naturstigen och fågeltornet finns på bara 4 kilometers avstånd från Kangasniemi centrum mot Hokka. Längs med rutten står 27 informationstavlor med exakt information om den omkring-liggande naturen.

Vid vändpunkten står ett fågeltorn där man kan observera Suurolanlahti -vikens rika fågelbestånd. På vändplatsen finns också en stämningsfull kåta med eldstad. Naturstigen är 8 km lång.

Information:
Taimi Kuusjärvi, tel. 040 7043 857[:Ru]undefinedundefinedundefinedЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА В КУТЕМАЯРВИ
Экологическая тропа в окрестностях Кутемаярви подходит для пеших походов. Во время прогулки можно познакомиться с типичной природой региона Саво и увидеть, насколько разнообразным и завораживающим может быть обычный коммерческий лес. Хотя здесь нет цели показать своеобразие природы, по пути вам все же может встретиться много необычного.

Начало и конец маршрута находятся в деревне Кутемаярви, в 15 километрах от центра Кангасниеми в сторону города Пиексямяки. Общая длина тропы 11 км, однако, тем, кому маршрут покажется слишком трудным, представится возможность немного срезать дорогу в конце пути. Экологическая тропа оборудована указателями.Дополнительная информация по телефону +358400653587
http://kutemajarvi.knmss.net/

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА СИЙКАЯРВИ
Экологическая тропа Сийкаярви предлагает возможности для активного отдыха в любое время года. Например, зимой для любителей отдыха на природе здесь даже оборудована лыжня. Во время похода вы увидите как девственные леса, так и участки коммерческого лесопользования. Также по пути вам встретятся два оборудованных чума, где можно немного отдохнуть и перекусить. Длина тропы в одну сторону 6,3 км, таким образом, общая протяженность маршрута составляет 12,6 км.

Начало маршрута у деревенского клуба Тоукола, расположенного в 24 км от центра Кангасниеми.
Дополнительная информация:
Юхани Тахвонен,  тел. +358445549361
Исмо Маннинен, тел. +358405411495

ТРОПА СИНИВУОРИ
Пятикилометровая тропа расположена в деревне Рутакоски в 28 км от Кангасниеми. Маршрут берет начало с дороги Rutakoskentie.

Всего на маршруте оборудовано четыре информационных пункта, где рассказывается об особенностях местной природы. Маршрут обозначен красными и синими метками на деревьях. Путь проходит по возвышенности Синивуори, с которой открываются восхитительные виды. Около полукилометра маршрута – это подъем на 100-метровую вершину Синивуори, где также имеется оборудованное место для отдыха.

Дополнительная информация:
Хеймо Лауккаринен,  тел. +358445193212

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА СУУРОЛА И ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ БАШНЯ
Экологическая тропа и орнитологическая башня расположены всего в 4 км от центра Кангасниеми в сторону деревни Хокка. По всему маршруту оборудовано 27 табличек, в которых рассказывается о природе края. Протяженность маршрута в одну сторону составляет 4 км. Здесь можно забраться на орнитологическую башню и понаблюдать за птицами, которыми так богат залив Сууроланлахти. Здесь же оборудовано место для отдыха – чум, где можно развести огонь и приготовить пищу на костре.

Общая протяженность маршрута – 8 км.
Дополнительная информация: Тайми Куусъярви, тел. +358407043857


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU