kotiseutumuseo
HEMBYGDSMUSEET
Museet fungerar i ett sädesmagasin   i kyrkobyn mitt emot kyrkan. Magasinet blev färdigt 1913. Samlandet av museiföremål  börjades redan 1937 och nu finns de i 2000 exemplar. Museets specialitet är ett rökpörte som har satts upp inne i magasinet. Rökpörtets sista invånare flyttade därifrån 1937. Museet ägs och drivs av Hembygdsföreningen.Hembygdsmuseet är öppet i juni-juli ti-sö kl. 12-15.
Information:
kultursekreterare Irene Spännäri, tel. 040 5964 692
pitkapelto
PITKÄPELLON KOTISEUTUTALO /  PITKÄPELTO HEMBYGDSGÅRD
Hembygdsgården befinner sig i Paappala by, cirka 18 kilometer från kyrkobyn. Till  gården hör en gammal bondgård med alla dess byggnader, bl.a. huvudbyggnaden, 12 ekonomibyggnader och ett vindkvarn – alla i en fungerande omgivning. De sista invånarna lämnade gården år 1960.
Gården renoverades grundligt för museibruk för första gången redan 1967-1968. Det senaste omfattande renoveringsarbetet under Museiverkets ledning börjades i början av 1990-talet.  Huvudbyggnaden fick ett nytt spåntak sommaren 2008 och även de övriga byggnaderna skall få nya tak i framtiden. Sommaren 2014 renoverade frivilliga entusiaster gärdsgården.
Pitkäpelto hembygdsgård är öppen på julisöndagar kl. 12.00-15.00. Övriga tider på beställning för grupper.
Information:
kultursekreterare Irene Spännäri, tel. 040 5964 692
irene.spannari@kangasniemi.fi

TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU