Kangasniemi kommunbiblioteks regler

Allmänt
Biblioteket bjuder på gratis litteratur, dagstidningar och tidsskrifter samt audiovisuellt material. Vid behov hjälper personalen dig att använda biblioteket.

Kunderna kan komma med anskaffningsönskemål om biblioteksmaterial som ännu inte finns på biblioteket. Saknande material kan också förmedlas från andra bibliotek under fjärrlånsregler.

Användningsrätt
Alla som har bundits sig vid att följa bibliotekets användningsregler är berättigade att använda biblioteket. Reglerna gäller även i bokbussen. Användningsrätten innehåller rätten att använda både bibliotekets service och internet-förbindelser. Om man med flit förstör bibliotekets egendom eller beter sig på ett sätt som stör bibliotekets verksamhet och kunder, förlorar man användningsrätten.

Beteende som stör bibliotekets verksamhet och kunder:

  • högt tal och oväsen
  • skada till bibliotekets möblemang och biblioteksmaterial
  • berusningstillstånd på biblioteket
  • fortsatt vistelse på biblioteket utan ärende
  • avsiktligt störande av övriga bibliotekskunder eller personalen

Personalen kan bestämma att en störande person omedelbart skjutsas bort fron biblioteket. Dessa regler gäller även i bokbussen.

 Bibliotekskortet
Var och en som bevisar sin identitet och binder sig med sin underskrift att följa bibliotekets användningsregler får ett bibliotekskort. Ungar under 15 år behöver sin förmyndares tillstånd.

Bibliotekskortet är ett personligt kort och kortägaren ansvarar för materialet som lånats med det. Förmyndaren ansvarar för en under 15-årings lån. Kortet måste alltid visas vid utlånande. Kunden skall anmäla namn- och adressförändringar till biblioteket. Kunden betalar för ett nytt kort som ersätter ett försvunnet bibliotekskort.

Utlåning och lånetid
En bibliotekskund kan låna ut så mycket utlånbart material som hon/han behöver. Lånetiden för böcker och tidningar är 4 eller 2 veckor, 2 veckor för CD-skivor och 1 vecka för CD-ROM skivor, video- och DVD-inspelningar.

Lånet kan förnyas om ingen annan har beställt materialet. Man kan beställa utlånat biblioteksmaterial.

Bibliotekets ansvar
Biblioteket är inte ersättningsskyldigt för eventuella skador till kundens apparater förorsakade av inspelningar, videon, CD-roms eller DVD-skivor. Biblioteket är inte ansvarigt för besvär till kunden förorsakat av ett eventuellt datorvirus.

Avgifter
Det är gratis att använda biblioteket, men vissa saker skall ändå betalas för:

  • påminnelse om förfallna lån
  • fjärrservicebeställningar
  • ett nytt bibliotekskort som ersätter ett gammalt kort
  • försvunnet eller skadat material
  • kopior

 Datasekretess
Bibliotekets utlånar- och låninformation används enbart för utlåning. Ingen utomstående tillåts använda informationen. Enligt lagen om personregistrar har kunden rätten att kontrollera hurudan information om honom/henne som finns i  bibliotekets register.

Anmärkningar
Anmärkningar om biblioteket och dess kundservice kan lämnas hos chefen för biblioteksväsendet eller hans/hennes vikarie.

Djur
Inga djur tillåts i biblioteket. Endast ledarhundar kan komma in.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU