Ekonomiservicens uppgift är att producera uppdaterad information för kommunens beslutsfattare och olika förvaltningsgrenar samt skapa förutsättningar för förvaltningen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finansiering, verksamhet och strategi.

Skatteprocent i Kangasniemi kommun år 2015:

  • Inkomstskatt 20,00 %
  • Allmän fastighetsskatt 0,80 %
  • Stadigvarande bostadshus 0,45 %
  • Annat än stadigvarande bostadshus 1,05 %
  • Obebyggd byggnadsplats 2,00 %

TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU