Risto Nylund valittiin Kangasniemen kunnan uudeksi talous – ja hallintojohtajaksi

Risto Nylund valittiin Kangasniemen kunnan uudeksi talous – ja hallintojohtajaksi
Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 16.11.2015 § 205 talous- ja hallintojohtajan virkaan 1.5.2016 lukien HTM Risto Nylundin.
Kunnanhallitus katsoi, että tehtävään sopivin ja pätevä hakija hakemusasiakirjojen, koulutuksen ja työkokemuksen sekä suoritetun haastattelun ja siihen liittyvän tehtävän suorittamisen perusteella oli Risto Nylund.
Kunnanhallitus päätti samalla, että Risto Nylund valitaan henkilöstöpäällikön viransijaiseksi 1.1.2016-14.2.2016 ja hallintojohtajan vuosilomasijaiseksi 15.2.2016-30.4.2016.
Nykyinen hallintojohtaja Hannu Manninen jää eläkkeelle 1.5.2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *