- Kangasniemi - http://www.kangasniemi.fi -

VESI-, VIEMÄRI- JA JÄTEHUOLTO

Vesihuolto

Kulutus-Webissä kuluttaja pääsee syöttämään kulutuslukemansa sekä selaamaan kiinteistönsä kulutushistoriaa.

Palveluun pääsemiseksi tarvitaan vesilaskusta tai mittarilukukortista kulutuspisteen/-paikan numero ja mittarinumero.

Palvelun kautta kuluttaja voi myös lähettää palautetta Kangasniemen vesihuoltolaitokselle ilman kulutuslukeman syöttöä.

Yhteydenpitoa varten voi ilmoittaa myös matkapuhelinnumeron.

Kulutuspisteen numero:

Mittarin numero:
 

Vedenottamo/jätevedenpuhdistamo/verkosto
Vastaava hoitaja
Jukka Pylvänäinen
Valvonta / päivystys
0400 285465

Liittyminen verkostoon
Liittymishakemus
Kunnallistekniikan mestari
Martti Kerkelä
040 7348649

Vesi- ja jätevesilaskutus
Toimistosihteeri
Marita Manninen
040 6781008

Liittymän tarkastukset ja vesimittarin luovutus
0400 285465

Linkkejä:

Osuuskunnat (Makkolan- ja Salmenkylän vesiosuuskunnissa mahdollisuus liittyä vesiverkostoon; Itäkankaan vesiosuuskunnassa liittyminen sekä vesi- että viemäriverkostoon.

Jätehuolto ja kierrätys

Tekninen lautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena. Jätehuoltosopimuksen (keräyksen ja kuljetuksen osalta ) voi sopia kiinteistökohtaisesti rekisteröityneen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Paikkakunnalla syntyvät jätteet kuljetetaan Kangasniemen Jätehuolto Oy:n ylläpitämälle jäteasemalle (tulla.fi).

Kierrätys (kangasniementyottomat.fi)