TOIMINTAKÄSIKIRJAT

Toimintakäsikirjat kuvaavat palvelujen tuottamisen yhteisiä toimintatapoja koko seudullisen sosiaali- ja terveystoimen alueella. Kaikki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen toimintakäsikirjat löytyvät tästä linkistä:

http://www.mikkelinseutusote.fi/index.php/hallinto-ja-talous/toimintakasikirjat

ASIAKASPALAUTE

Asiakaspalautteella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevia mielipiteitä, kiitoksia tai tyytymättömyyden aiheita. Kirjallinen asiakaspalaute voidaan jättää sosiaali- ja terveystoimen eri toimintayksiköissä oleviin asiakaspalautelaatikoihin. Asiakaspalautelomakkeita on saatavilla eri toimintayksiköistä. Kirjallinen palaute voi olla myös toimintayksikölle osoitettu vapaamuotoinen kirje.

Sähköistä palautetta voi lähettää internetsivujen kautta sekä sähköpostilla. Sähköiset asiakaspalautelomakkeet löytyvät Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen nettisivuilta www.mikkelinseutusote.fi  kohdasta ”Palaute”. Sähköiset palautteet välitetään kyseessä olevasta asiasta vastaavan toimintayksikön esimiehelle asian käsittelyä varten

Vastaus palautteisiin koskien henkilö- ja yksityisasioita sekä sairauteen / terveyteen liittyviä asioita, tehdään kirjallisesti, ei sähköpostin välityksellä.

 MUISTUTUSMENETTELY

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) korostetaan potilaan oikeutta laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Lain 10 § mukaan terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Sosiaali- ja terveystoimen eri toimipisteissä on muistutuksen tekemistä varten lomake, joka löytyy myös tästä: Muistutuslomake

Muistutukset osoitetaan keskitetysti Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kirjaamoon, josta ne toimitetaan edelleen asianomaisille esimiehille sekä tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamies Taija Liukkoselle.

 


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU