Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja halutessaan asiakas voi valita Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (Essote) järjestämän palvelun. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä. Kangasniemen palvelutuotantoyksikössä käytössä ovat omaishoitajien vapaapäivien, lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun, tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon palvelusetelit.

Palvelusetelin myöntäminen ja hakeminen
Palvelusetelin myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen määrittelemien kriteereiden mukaan. Palvelutarpeen arvioinnin suorittaa kotihoidon ohjaaja.

Palvelusetelillä kunta tukee asiakasta yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen palveluiden maksamisessa. Palvelusetelin voi saada käyttöönsä, jos henkilön avuntarve ja kokonaistilanne täyttävät palvelusetelin myöntämiseen määritellyt kriteerit ja hänelle on tehty hoito- ja palvelusuunnitelma. Palvelusetelin myöntämisestä tehdään päätös, jossa määritellään, mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Palvelusetelin arvo voi olla tulosidonnainen, jolloin asiakkaan tulot selvitetään.

Asiakas valitsee haluamansa palveluntuottajan saamastaan luettelosta. Luettelossa ovat Essoten kuntayhtymän hyväksymät palveluntuottajat hintoineen ja yhteystietoineen. Palveluntuottajat löytyvät myös osoitteesta www.palse.fi. Tuotetun palvelun ja palvelusetelin välinen erotus jää asiakkaan maksettavaksi (omavastuuosuus).

Palveluseteli ja verotus
Koska kunnan myöntämistä koti-, tuki- ja terveyspalveluista ei makseta arvonlisäveroa, myös palvelusetelillä ostettavat palvelut ovat asiakkaalle arvonlisäverottomia.

Palvelusetelillä ostettava palvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen. Asiakas voi hankkia palveluntuottajalta muita palveluja, jolloin oikeus kotitalousvähennykseen kannattaa selvittää. Kotitalousvähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Yksityisessä palveluasumisen yksikössä kotitalousvähennys voidaan myöntää silloin, kun työ tapahtuu asiakkaan yksityisesti hallitsemissa tiloissa (ei koske kunnan kanssa ostopalvelusopimuksen tehnyttä yksikköä).

Linkki
Tietoa ja ohjeita palveluntuottajille


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU