- Kangasniemi - http://www.kangasniemi.fi -

Perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle. Se on tarkoitettu seitsemästä ikävuodesta kuudenteentoista ikävuoteen. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta. Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja perusopetusasetus. Opetussuunnitelma on perusopetuksen tärkein asiakirja ja siinä on määritelty tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi sekä arvopohja oppimisen, kasvamisen ja kehittymisen pohjaksi. Kangasniemen perusopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen järjestäminen Kangasniemellä
Kangasniemellä toimii seitsemän kunnan ylläpitämää peruskoulua. Peruskoululaisia on noin 470. Perusopetuksemme tavoitteena on oppimisen ilo, kangasniemeläisyys, vastuullisuus, osallisuus ja hyvinvointi. Oppimisen sujumisen lisäksi pidämme tärkeänä, että oppilaat ja henkilöstö kokevat olonsa turvalliseksi koulussa.

Koulut

Vt. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen
puh. 040 534 5785

Perusopetus 0 – 6 lk:

Vs. alakoulujen rehtori Annukka Hukari
Puh. 040 760 9938
annukka.hukari(a)kangasniemi.fi

BECKERIN KOULU (2 – 6 lk)
Beckerintie 2
51200 Kangasniemi
Puh. 040 531 1216
Beckerin koulun
www-sivut:
KALLIOLAN KOULU (0 – 1 lk)
Kalliolantie 2
51200 Kangasniemi
Puh. 040 825 4018
Kalliolan koulun
www-sivut:
KANKAISTEN KOULU (7 – 9 lk)
Yläkoulun ja lukion rehtori Merja Mälkki,
Kankaistentie 5
51200 Kangasniemi
Puh. 040 678 1004
merja.malkki(a)kangasniemi.fi
marja-leena.laitinen(a)kangasniemi.fi
Kankaisten koulun
www-sivut:

Facebook sivut:
Blogi:
KOITTILAN KOULU (0 – 6 lk)
Pölläkänmäentie 25
51260 Tahkomäki
Puh. 040 354 1697
Koittilan koulun
www-sivut:
OTTO MANNISEN KOULU (0 – 6 lk)
Hokan kouluntie 21
51200 Kangasniemi
Puh. 040 354 1692
Otto Mannisen koulun
www-sivut:
VUOJALAHDEN KOULU (0 – 6 lk)
Vuojalahdentie 16
51440 Vuojalahti
Puh. 040 354 1702
Vuojalahden koulun
www-sivut:
ÄKRYN KOULU (0 – 6 lk)
Toivakantie 1064
51340 Hännilä
Puh. 040 353 9348
Äkryn koulun
www-sivut:

Tästä pääset WILMAAN