Perusopetus on yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle. Se on tarkoitettu seitsemästä ikävuodesta kuudenteentoista ikävuoteen. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta. Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja perusopetusasetus. Opetussuunnitelma on perusopetuksen tärkein asiakirja ja siinä on määritelty tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi sekä arvopohja oppimisen, kasvamisen ja kehittymisen pohjaksi. Kangasniemen perusopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuksen järjestäminen Kangasniemellä
Kangasniemellä toimii seitsemän kunnan ylläpitämää peruskoulua. Peruskoululaisia on noin 470. Perusopetuksemme tavoitteena on oppimisen ilo, kangasniemeläisyys, vastuullisuus, osallisuus ja hyvinvointi. Oppimisen sujumisen lisäksi pidämme tärkeänä, että oppilaat ja henkilöstö kokevat olonsa turvalliseksi koulussa.

perusopetus

Koulut

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huovinen
puh. 040 534 5785

Perusopetus 0 – 6 lk:

Alakoulujen rehtori
Mikko Nislin p. 040 665 0774
mikko.nislin(a)kangasniemi.fi

Apulaisrehtori
Tarja Lahikainen-Kiuru p. 040 759 9486
tarja.lahikainen-kiuru(a)kangasniemi.fi

BECKERIN KOULU (2 – 6 lk)
Beckerintie 2
51200 Kangasniemi
Puh. 040 531 1216
Beckerin koulun
www-sivut:
image002
KALLIOLAN KOULU (0 – 1 lk)
Kalliolantie 2
51200 Kangasniemi
Puh. 040 825 4018
Kalliolan koulun
www-sivut:
image003
KANKAISTEN KOULU (7 – 9 lk)
Yläkoulun ja lukion rehtori Merja Mälkki,
Kankaistentie 5
51200 Kangasniemi
Puh. 040 678 1004
merja.malkki(a)kangasniemi.fi
marja-leena.laitinen(a)kangasniemi.fi
Kankaisten koulun
www-sivut:
image004
Facebook sivut:
Blogi:
KOITTILAN KOULU (0 – 6 lk)
Pölläkänmäentie 25
51260 Tahkomäki
Puh. 040 354 1697
Koittilan koulun
www-sivut:
image005
OTTO MANNISEN KOULU (0 – 6 lk)
Hokan kouluntie 21
51200 Kangasniemi
Puh. 040 354 1692
Otto Mannisen koulun
www-sivut:
image007
VUOJALAHDEN KOULU (0 – 6 lk)
Vuojalahdentie 16
51440 Vuojalahti
Puh. 040 354 1702
Vuojalahden koulun
www-sivut:
image008
ÄKRYN KOULU (0 – 6 lk)
Toivakantie 1064
51340 Hännilä
Puh. 040 353 9348
Äkryn koulun
www-sivut:
image009

Tästä pääset WILMAAN

 


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU