Kangasniemen kunnankirjaston säännöt

Yleistä
Kirjasto tarjoaa maksuttomasti käytettäväksi kirjallisuutta, sanoma- ja aikakausilehtiä sekä audiovisuaalista aineistoa. Henkilökunta opastaa tarvittaessa kirjaston käytössä.

Kirjaston käyttäjä voi tehdä hankintatoivomuksia kirjastoaineistosta, joita ei ole kirjastossa. Puuttuvaa aineistoa voidaan myös välittää muista kirjastoista noudattaen kaukopalvelusääntöjä.

Käyttöoikeus
Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää sekä kirjastopalveluja että internet-yhteyksiä. Käyttöoikeuden menettää kirjaston omaisuuden tahallisesta turmelemisesta tai kirjaston toimintaa ja asiakkaita häiritsevästä käyttäytymisestä.

Kirjaston toimintaa ja asiakkaita häiritsevää käyttäytymistä on:

  • äänekäs keskustelu ja meluaminen
  • kirjaston kaluston ja kirjastoaineiston vahingoittaminen
  • esiintyminen päihtyneenä kirjastossa
  • jatkuva asiaton oleskelu kirjastossa
  • toisten kirjastonkäyttäjien tai henkilökunnan tahallinen häiritseminen.

Häiritsevä henkilö voidaan henkilökunnan määräyksestä poistaa välittömästi kirjastosta.

Kirjastokortti
Kirjastokortti annetaan jokaiselle, joka todistaa henkilöllisyytensä ja sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan holhoojan suostumus.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja kortinomistaja vastaa sillä lainatusta aineistosta. Alle 15-vuotiaan lainoista vastaa holhooja. Kortti on aina esitettävä lainattaessa. Lainaajan on ilmoitettava osoitteen ja nimen muutokset kirjastoon. Kadonneen kirjastokortin uusimisesta peritään maksu.

Lainaus ja laina-aika
Kirjaston käyttäjä voi lainata tarvitsemansa määrän lainattavaa aineistoa kerrallaan. Lainausaika on kirjoilla ja lehdillä 4 tai 2 viikkoa, CD-levyillä 2 viikkoa sekä CD-ROM-levyillä, videoilla ja DVD-tallenteilla 1 viikko.

Lainan voi uudistaa, jos siitä ei ole varauksia. Lainassa olevaa kirjastoaineistoa voi varata.

Kirjaston vastuu
Kirjasto ei ole korvausvelvollinen äänitteiden, videoiden, CD-romien tai DVD-levyjen asiakkaan laitteille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Kirjasto ei ole vastuussa mahdollisen tietokoneviruksen haitoista asiakkaalle.

Maksut
Kirjaston käyttö on maksutonta. Kirjasto perii kuitenkin maksun:

  • erääntyneiden lainojen karhuamisesta
  • kaukopalvelutilauksista
  • kadonneen lainauskortin uusimisesta
  • kadonneesta tai vioittuneesta aineistosta
  • jäljenteistä

Tietosuoja
Kirjaston lainaaja- ja lainaustietoja käytetään ainoastaan lainaukseen. Tietoja ei luovuteta kenenkään ulkopuolisen käyttöön. Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston rekisterissä on.

Huomautukset
Kirjastoa ja sen asiakaspalvelua koskevat huomautukset voi tehdä kirjastotoimen johtajalle tai hänen sijaiselleen.

Eläimet
Eläinten tuonti kirjaston tiloihin on kielletty. Ainoastaan opaskoirat saavat tulla kirjastoon sisään.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU