Tien nimi

Tiekunta
ONEI

Toimihenkilöt (tiehoitokunta ja toimitsijamies)

Nimi

Osoite

Puhelin

Nimi

Nimi

Pysyvän asutuksen määrä kpl

Pysyvän asutuksen käyttämän tieosan pituus km

Edellisen vuoden kerätyt tiemaksut €

Tiekunnan tilien saldo 31.12. €

Onko tie kuulunut valtion avustuksen piiriin
ONEI

Onko myönnetty edellisenä vuonna kunnan avustusta
ONEI

Onko haettu avustusta muualta, mistä

Onko tiellä läpikulkuliikennettä
ONEI

Läpikulkuliikenteen käyttämän tieosan pituus km

Muut huomioon otettavat seikat (esim. huomattavat tienparannustyöt, poikkeuksellisen suuret tienpidon kustannukset)

Pankkiyhteys

Päiväys

Hakijan nimi

Sähköposti (lomakkeen tiedot lähetetään myös tähän osoitteeen)

Liitteet

Liitteet kpl

Muista tulostaa lomake ennen lähetystä!
Lomake tyhjenee lähetyksen jälkeen.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU