- Kangasniemi - http://www.kangasniemi.fi -

Rakennusvalvonta

 

Maaliskuussa 2017 siirryimme sähköiseen asiointipalveluun.
Rakennus- ja toimenpideluvat haetaan netistä Lupapiste -palvelun kautta paikasta ja ajasta riippumatta.

LUPAPISTE

Toimisto avoinna 9.00 – 15.00

Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
fax (015) 7801 227

Rakennustarkastaja
Rauno Kuokkanen
040 534 5790

Toimistosihteeri
Päivi Puukari
040 678 1007

Rakennuslupahakemukset

Rakennustarkastajan toimistopäivä on maanantai. Rakennuslupajaoston kokoukset joka kuukauden neljäntenä tiistaina.

Rakennuslupahakemukset on toimitettava kaksi viikkoa ennen kokousta.

Rakennuslupahakemuksen asiakirjat:

 Katselmukset

Katselmuspyynnöt tilataan rakennustarkastajalta,
puh. 040 534 5790. Tilausta tehdessä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

Aloituskokous:

Aloituskokous pidetään vastaavan työnjohtaja hyväksymisen jälkeen ja kokous pyritään pääsääntöisesti pitämään työmaalla ennen rakennustöiden aloittamista. Haja-asutusalueella aloituskokouksen yhteydessä yleensä suoritetaan rakennuspaikan merkitseminen.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman määrittäminen:

Suoritetaan rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Ennen sijainnin merkintää tulee rakentajan alustavasti merkitä suunniteltu rakennuspaikka. Rajalinjat tulee pitää esteistä vapaana.

Rakennustyön aloitus:

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan puh. 040 678 1007. Rakennuspaikalle on asetettava kyltti, josta ilmenee kuka rakentaa, mitä rakentaa ja milloin rakentaa.

Rakennekatselmus:

Kun rakennuksen runko ja kantavat rakenteet ovat valmiit ja näkyvissä, eikä sisävalmistelutöihin ole ryhdytty.

Savuhormikatselmus:

Kun hormi on muurattu tai asennettu , tarvittavat palovillat asennettu ja rappaukset suoritettu ja hormi on näkyvissä kaikilta osiltaan.

Käyttöönottokatselmus:

Kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön ennen varsinaisen loppukatselmuksen suorittamista.

Loppukatselmus:

Suoritetaan, kun rakennus ja pihatyöt ovat valmiit ja rakennuslupapäätöksen edellyttämät ehdot katselmuksineen ovat täytetty. Lupaehdoissa vaadittu rakennuksen ja jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje tulee olla laadittuna.

 Työnjohtajat

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttämässä rakennushankkeessa tulee olla työn suorituksesta ja laadusta vastaavan työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta.

Rakennuslupapäätöksessä on mainittu kiinteistön vesi- ja viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden vastaava työnjohtaja, jos ne ovat vaadittu.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja on hyväksytty.

Rakennusjärjestys2018

liitekartta 1
liitekartta 2

Rakennusvalvonnan maksuperusteet ja taksat. Voimaantulo 1.1.2017
Kotitalouksien tiedonantovelvollisuus verottajalle [:Ru]

Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
fax (015) 7801 227

Rakennustarkastaja
Rauno Kuokkanen
040 534 5790

Toimistosihteeri
Päivi Puukari
040 678 1007

 Rakennuslupahakemukset

Rakennustarkastajan toimistopäivä on maanantai. Rakennuslautakunnan kokoukset joka kuukauden neljäntenä tiistaina.

Rakennuslupahakemukset on toimitettava kaksi viikkoa ennen kokousta.

Rakennuslupahakemuksen asiakirjat:

 Katselmukset

Katselmuspyynnöt tilataan rakennustarkastajalta,
puh. 040 534 5790. Tilausta tehdessä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

Aloituskokous:

Aloituskokous pidetään vastaavan työnjohtaja hyväksymisen jälkeen ja kokous pyritään pääsääntöisesti pitämään työmaalla ennen rakennustöiden aloittamista. Haja-asutusalueella aloituskokouksen yhteydessä yleensä suoritetaan rakennuspaikan merkitseminen.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman määrittäminen:

Suoritetaan rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Ennen sijainnin merkintää tulee rakentajan alustavasti merkitä suunniteltu rakennuspaikka. Rajalinjat tulee pitää esteistä vapaana.

Rakennustyön aloitus:

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan puh. 040 678 1007. Rakennuspaikalle on asetettava kyltti, josta ilmenee kuka rakentaa, mitä rakentaa ja milloin rakentaa.

Rakennekatselmus:

Kun rakennuksen runko ja kantavat rakenteet ovat valmiit ja näkyvissä, eikä sisävalmistelutöihin ole ryhdytty.

Savuhormikatselmus:

Kun hormi on muurattu tai asennettu , tarvittavat palovillat asennettu ja rappaukset suoritettu ja hormi on näkyvissä kaikilta osiltaan.

Käyttöönottokatselmus:

Kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön ennen varsinaisen loppukatselmuksen suorittamista.

Loppukatselmus:

Suoritetaan, kun rakennus ja pihatyöt ovat valmiit ja rakennuslupapäätöksen edellyttämät ehdot katselmuksineen ovat täytetty. Lupaehdoissa vaadittu rakennuksen ja jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje tulee olla laadittuna.

 Työnjohtajat

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttämässä rakennushankkeessa tulee olla työn suorituksesta ja laadusta vastaavan työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta.

Rakennuslupapäätöksessä on mainittu kiinteistön vesi- ja viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden vastaava työnjohtaja, jos ne ovat vaadittu.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja on hyväksytty.

Rakennuslupa / toimenpidelupa HAKEMUS

Rakennusjärjestys
liitekartta 1
liitekartta 2

Rakennusvalvonnan maksuperusteet ja taksat
Kotitalouksien tiedonantovelvollisuus verottajalle