- Kangasniemi - http://www.kangasniemi.fi -

Rakennusvalvonta

Olemme siirtyneet sähköiseen asiointipalveluun. Rakennusvalvontaan tulevat hakemukset haetaan netistä Lupapiste -palvelun kautta paikasta ja ajasta riippumatta.

LUPAPISTE

Vuoden 2018 alusta arkistoimme myös paperihakemukset sähköisesti ja tämän vuoksi joudumme muuttamaan paperiset hakemukset sähköiseen muotoon, josta veloitamme skannauskustannukset rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat kohdan 29.5 mukaisesti.

Toimisto avoinna 9.00 – 15.00

Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
fax (015) 7801 227

Rakennustarkastaja
Rauno Kuokkanen
040 534 5790
rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi

Toimistosihteeri
Päivi Puukari
040 678 1007
paivi.puukari@kangasniemi.fi

Rakennuslupahakemukset

Rakennustarkastajan toimistopäivä on maanantai, klo 9.00 – 11.00 ja  12.00 – 15.00.
Rakennuslupajaoston kokoukset pidetään tarvittaessa.

Rakennuslupahakemuksen asiakirjat:

 Katselmukset

Katselmuspyynnöt tilataan rakennustarkastajalta,
puh. 040 534 5790. Tilausta tehdessä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

Aloituskokous:

Aloituskokous pidetään vastaavan työnjohtaja hyväksymisen jälkeen ja kokous pyritään pääsääntöisesti pitämään työmaalla ennen rakennustöiden aloittamista. Haja-asutusalueella aloituskokouksen yhteydessä yleensä suoritetaan rakennuspaikan merkitseminen.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman määrittäminen:

Suoritetaan rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Ennen sijainnin merkintää tulee rakentajan alustavasti merkitä suunniteltu rakennuspaikka. Rajalinjat tulee olla esteistä vapaana.

Rakennustyön aloitus:

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan puh. 040 678 1007. Rakennuspaikalle on asetettava kyltti, josta ilmenee kuka rakentaa, mitä rakentaa ja milloin rakentaa.

Rakennekatselmus:

Kun rakennuksen runko ja kantavat rakenteet ovat valmiit ja näkyvissä, eikä sisävalmistelutöihin ole ryhdytty.

Savuhormikatselmus:

Kun hormi on muurattu tai asennettu , tarvittavat palovillat asennettu ja rappaukset suoritettu ja hormi on näkyvissä kaikilta osiltaan.

Käyttöönottokatselmus:

Kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön ennen varsinaisen loppukatselmuksen suorittamista.

Loppukatselmus:

Suoritetaan, kun rakennus ja pihatyöt ovat valmiit ja rakennuslupapäätöksen edellyttämät ehdot katselmuksineen ovat täytetty. Lupaehdoissa vaadittu rakennuksen ja jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje tulee olla laadittuna.

 Työnjohtajat

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttämässä rakennushankkeessa tulee olla työn suorituksesta ja laadusta vastaavan työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta.

Rakennuslupapäätöksessä on mainittu kiinteistön vesi- ja viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden vastaava työnjohtaja, jos ne ovat vaadittu.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja on hyväksytty.

Rakennusjärjestys 2018

liitekartta 1
liitekartta 2

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ja taksat. Voimaantulo 21.1.2018.

Kotitalouksien tiedonantovelvollisuus verottajalle [:Ru]

Rakennuslupa / toimenpidelupa HAKEMUS