- Kangasniemi - http://www.kangasniemi.fi -

Kaavoitus ja maankäyttö

 

Kaavoitukseen liittyvät tehtävät
Tonttien ja muiden maa-alueiden luovutus ja hankinta

Maankäyttöteknikko
Jouko Romo
040 515 1736

Voimassa olevat kaavat

Kaavoituskatsaus 2018 – 2019

Maakuntakaava

Vireillä olevat kaavat, kaavamuutokset

Malloksen-Sienijärven alueen rantayleiskaavoitus:
Kuulutus
Mitoitusvyöhykkeet
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ympäristöarviointi
Luontoselvityksen osa-alueet
Luontoselvityksen arvokohteet
Kyselylomake

Likoniemen ranta-asemakaava
Selostus kaavaehdotus
Kartta kaavaehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys
Liite

Yleiskaavamuutokset
Kuulutus
Selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavamerkinnät
Luonnos_kaavakartta_1
Luonnos_kaavakartta_2
Luonnos_kaavakartta_3_4
Luonnos_kaavakartta_5_6
Luonnos_kaavakartta_7
Luonnos_kaavakartta_8_9
Luonnos_kaavakartta_10
Luonnos_kaavakartta_11_12