- Kangasniemi - http://www.kangasniemi.fi -

Kaavoitus ja maankäyttö

 

Kaavoitukseen liittyvät tehtävät
Tonttien ja muiden maa-alueiden luovutus ja hankinta

Maankäyttöteknikko
Jouko Romo
040 515 1736

Voimassa olevat kaavat

Kaavoituskatsaus 2017 – 2018

Maakuntakaava

Vireillä olevat kaavat, kaavamuutokset

Malloksen-Sienijärven alueen rantayleiskaavoitus:
Kuulutus
Mitoitusvyöhykkeet
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ympäristöarviointi
Luontoselvityksen osa-alueet
Luontoselvityksen arvokohteet
Kyselylomake

Asemakaava laajennus Salmelan alueella:
Kuulutus | Selostus kaavaehdotus 160617
Kaavaehdotus 160617
Liite liito-oravat
Liite majoituspalvelut |
Liite luonto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan seurantalomake

Ketunkolon alueen asemakaava:
Kuulutus
 Selostus kaavaehdotus
Kaavaehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Seurantalomake

Meijerin alueen asemaakaavan muutos:
Selostus kaavaehdotus
Kartta ja määräykset
Rakennusinventointi
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Ideasuunnitelma
Liite

Likoniemen ranta-asemakaava
Kuulutus
Selostus kaavaluonnos
Luonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys
Liite

Lapaskankaan teollisuusalue / asemakaavan laajennus
Kuulutus
Selostus kaavaehdotus
Kaavakartta
Merkinnät
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Seurantalomake