Liikennöitsijätilaisuus Kangasniemen henkilökuljetusten uudesta järjestämistavasta

Liikennöitsijätilaisuus Kangasniemen henkilökuljetusten uudesta järjestämistavasta!                                                                                                                                           Kangasniemen kunta laatii parhaillaan suunnitelmaa kunnan hankkimien henkilökuljetusten yhdistelystä uudenlaisiksi kuljetuskokonaisuuksiksi. Työn tavoitteena on löytää kustannustehokas tapa kunnan henkilökuljetusten järjestämiseen.  Suunniteltu kokonaisuus tullaan kilpailuttamaan vuoden 2016 aikana. Työssä tarkastellaan mm. kunnan ja ELY:n järjestämää avointa joukkoliikennettä, koulukuljetuksia, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia sekä Onnikka-kyytejä. Näistä pyritään kunnan palvelutuotannon kannalta saamaan tehokas ja asiakkaan kannalta selkeä ja palveleva kokonaisuus.

Alustavaa kuljetuskokonaisuutta esitellään aiheesta kiinnostuneille liikennöitsijöille Kangasniemellä kunnantalolla kunnanhallituksen huoneessa tiistaina 1.3.2016 klo 17-19.

Tilaisuuden jälkeen suunnitelmaa tarkennetaan siitä saadun palautteen pohjalta.

 

Tervetuloa tutustumaan suunnitelmaan sekä keskustelemaan ja antamaan palautetta!

 

 KANGASNIEMEN KUNTA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!