Lasten ilmoittaminen esi- ja perusopetukseen

Lasten ilmoittaminen esi- ja perusopetukseen

OPPIVELVOLLISUUS JA ESIOPETUKSEEN OSALLISTUMINEN

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia.  Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta (vuonna 2011 syntyneet). Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta järjestetään viitenä päivänä viikossa neljä tuntia päivässä.

OPPILAAN KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN

Oppilaan koulupaikka määräytyy esi- ja perusopetuksessa perusopetuslain § 6 mukaan ensisijaisesti lähikouluperiaatteella siten, että kunta osoittaa oppilaalle lähikoulun. Oppilaan huoltaja voi päättää, että lapsi hakeutuu muuhun kuin kunnan osoittamaan ensisijaiseen kouluun.  Tällöin oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen, ellei opetuksen järjestäjä päätä perustellusta hakemuksesta/syystä matkaedun myöntämisestä oppilaaksi oton yhteydessä.

LAPSEN ILMOITTAMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEEN

Ilmoittautuminen tapahtuu 23.2.2018 mennessä sähköisesti Wilma-ohjelmassa. Riittää, että toinen huoltajista tekee ilmoittautumisen.
Tulevien esikoululaisten huoltajille on kirjeen mukana ohjeet kirjautumisesta. Ohjeessa on kerrottu myös, kuinka lisätään lapsi olemassa olevalle Wilma-tunnukselle, jos perheessä on jo koululaisia ennestään.

Linkki: Wilma

KULJETUS

Oppivelvollisilla lapsilla, joiden koulumatka on pidempi kuin viisi (5) kilometriä, on oikeus maksuttomaan kuljetukseen koulumatkoillaan. Esiopetukseen osallistuville sekä ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, jos oppilaan koulumatka on yli kolme (3) kilometriä.

Linkki: Koulukuljetuksen ja -matkojen säännöt

Jos haette maksutonta koulukuljetusta lyhyemmälle koulumatkalle, täyttäkää hakemus:  Wilma

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Iltapäivätoimintaa järjestetään niissä kouluissa, joissa ryhmään tulee päivittäin vähintään viisi  1.-2.-luokkalaista tai erityisen tuen piirissä olevaa lasta. Ryhmään voidaan ottaa myös esiopetuksessa olevia lapsia. Toiminnan käynnistämiseksi ryhmässä tulee kuitenkin olla myös muita kuin esiopetuksen lapsia. Silloin kun mukana on esiopetusikäisiä lapsia, toiminta voidaan käynnistää jo, kun ryhmässä on päivittäin neljä lasta.

Iltapäivätoimintaan on mahdollista ilmoittautua sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta.

Erillistä aamupäivätoimintaa ei Kangasniemen kunnassa järjestetä, vaan varhaiskasvatukseen oikeutetuille lapsille (esikoululaiset) voivat hakea aamulle hoitopaikkaa DaisyNet-järjestelmän kautta.

Linkit:
Iltapäivätoiminta
– Wilma
DaisyNet

LISÄTIETOJA

Mikäli teille tulee kysyttävää koulutyöhön liittyen, keskustelemme mielellämme kanssanne:

Päivi Paappanen (Wilma-tunnukset)
toimistosihteeri, p. 040 678 1006
Mika Huovinen
vt. sivistys- ja hyvinvointijohtaja, p. 040 534 5785
Annukka Hukari
vs. alakoulujen rehtori, p. 040 760 9938
Henna Forss
päiväkodin johtaja, p. 040 678 3020