Kyselytutkimus suojatiekulttuurista

Onko itä-suomalaisten suojatiekulttuurissa parannettavaa? Osallistu kyselytutkimukseen! Kaikille itäsuomalaisille tarkoitettuun suojatiekulttuuriin liittyvään kyselyyn voi vastata 13.4.–6.5.2018 välisenä aikana osoitteessa:
https://forms.strafica.fi/suojatiekulttuuri/itasuomi

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanke kartoittavat kyselytutkimuksella suojatiekulttuurin haasteita Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Nettikyselyn tuloksia hyödynnetään mm. kuntien liikenneturvallisuustyön suunnittelussa, liikenteen valvonnan kohdentamisessa ja liikenneturvallisuussuunnitelmien päivityksissä.

Nyt toteutettavalla kyselyllä kartoitetaan jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden toimintatapoja liikenteessä ja etenkin suojatiekäyttäytymisessä. Myös ongelmallisia suojateitä ja suojatietapaturmien tapahtumapaikkoja pyydetään tuomaan esille.

Lisätietoa linkistä: Onko itäsuomalaisten suojatiekulttuurissa parannettavaa, osallistu kyselytutkimukseen (Itä-Suomi)