KYSELY TIEN KÄYTTÄJILLE TEIDEN KUNNOSTA

Kysely tien käyttäjille teiden kunnosta

Kangasniemen kunnan alueen läpäisevien pääteiden (Vt-13, Joutsantie 616, Pieksämäentie 447, Toivakantie 4421) kunto on heikko. Tästä aiheutuu isoja taloudellisia tappioita yrityksille. Haittaa on myös kuntalais-, vapaa ajanasutus- ja työmatkaliikenteelle. Kunta valmistelee kannanottoa ELY-keskukselle ja tierahoista päättäville tahoille tilanteen parantamiseksi. Hyvä kuntalainen, vapaa-ajan asukas, lomailija, satunnainen tiellä liikkuja, työmatkaliikkuja, yritys tai ammattiautoilija kerro nyt tilanteesi ja vaikuta!

Ole hyvä ja vastaa alla olevien linkkien kautta kyselyyn 30.4.2017 mennessä!

YRITTÄJÄ
AMMATTIAUTOILIJA
MUU TIEN KÄYTTÄJÄ