Kysely kuntalaisille 17.3.2019 saakka

Vastaa kyselyyn – vastausaikaa jatkettu 17.3. saakka!

Kerro ajatuksiasi toiminnasta, joka edistäisi mielestäsi kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä toimenpiteistä, joilla kunnan viihtyisyyttä, eläväisyyttä ja maaseutumaista asumista voitaisiin edistää.

Kysely on osa kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelua, ja se on avoinna kuntalaisille 22.2. – 17.3.2019.

Siirry kyselyyn tästä

Hyvinvointikertomus on kunnassa ja tulevissa maakunnissa eri toimialojen yhdessä laatima tietopaketti asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Se on työväline, jonka avulla hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä suunnitellaan, seurataan, arvioidaan ja raportoidaan.

Kangasniemen kunta valmistelee hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa kuluvalle valtuustokaudelle. Hyvinvointikertomuksen ja siihen kuuluvan hyvinvointisuunnitelman on määrä olla valmis hyväksyttäväksi kesällä 2019.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmisteluun liittyy kuntalaisten kuuleminen, jota toteutetaan mm. tämän kyselyn avulla.