Kunnanvaltuuston kokous 19.2.2018

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali,  19.2.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2. Pöytäkirjan tarkastus
§ 3. Kangasniemen yläkoulun ja kirjaston rakennushanke / Kansis-keskus
§ 4. Kaavoituskatsaus 2017-2018, kaavoitusohjelma 2018
§ 5. Mäntykangas palveluasumisen yksikön rakennuksen myyminen Attendolle Oy:lle
§ 6. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 22.2.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
talous- ja hallintojohtajan työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.

Kangasniemellä 12.2.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja