KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 18.2.2019

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali, 18.2.2019 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 2. Pöytäkirjan tarkastus
§ 3. Kaavoituskatsaus 2018 – 2019, kaavoitusohjelma 2019
§ 4. Tilintarkastuksen kilpailutus
§ 5. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 22.2.2019 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.
Kangasniemellä 11.2.2019
Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja