KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 17.12.2018

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous Kangasniemen kunnantalolla Kangasniemi-salissa 17.12.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 37. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 38. Pöytäkirjan tarkastus
§ 39. Eroilmoitus luottamustehtävästä
§ 40. Likoniemen ranta-asemakaava
§ 41. Sidonnaisuusrekisteri
§ 42.Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 ja 2021
§ 43. Vakanssiluettelon päivitys 1.1.2019 alkaen
§ 44. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 21.12.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon aulassa klo 17.30.

Kangasniemellä 10.12.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja