Kunnanvaltuuston kokous 16.10.2018

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali,
15.10.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 25. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 26. Pöytäkirjan tarkastus
§ 27. Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutuminen 1.1-31.8.2018
§ 28. Lisämäärärahan hakeminen / Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuualue
§ 29. Selvitykset arviointikertomuksesta 2017 nousseisiin kohteisiin
§ 30. Kuntatodistusohjelmalimiitin korotus / Kuntarahoitus
§ 31. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 19.10.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.

Kangasniemellä 8.10.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja