KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 16.10.2017 KLO 18.00 KANGASNIEMI-SALISSSA

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali, 16.10.2017 klo 18.00

Käsiteltävät asiat

§ 62. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 63. Pöytäkirjan tarkastus
§ 64.
Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1-31.8.2017
§ 65.
Selvitykset arviointikertomuksesta vuodelta 2016 nousseisiin kohteisiin
§ 66.
Eron myöntäminen Puulan seutuopiston opistolautakunnan varajäsenyydestä
§ 67. Kunnanjohtajan virka
§ 68. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä 20.10..2017 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla, talous- ja hallintojohtajan työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kunnanvaltuutetuille ja yleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.

Kangasniemellä 11.10.2017

Tommi Vehmala kunnanvaltuuston puheenjohtaja