Kunnanvaltuuston kokous 12.11.2018

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali, 12.11.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 32. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 33. Pöytäkirjan tarkastus
§ 34. Eroilmoitus luottamustehtävästä
§ 35. Veroprosentit vuodelle 2019
§ 36. Työhyvinvointikysely
§ 37. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 16.11.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.

Kangasniemellä 5.11.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja