KUNNANVALTUUSTON 11.6.2018 KOKOUSKUTSU

Kangasniemen kunnanvaltuuston kokous
Kangasniemen kunnantalo, Kangasniemi-sali,
11.6.2018 klo 18.00

Käsiteltävät asiat
§ 14. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 15. Pöytäkirjan tarkastus
§ 16. Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja kunnanvaltuustoon
§ 17. Lapaskankaan teollisuusalue / Asemakaavan laajennus
§ 18. Henkilöstöraportti 2017
§ 19. Tilinpäätös 2017
§ 20. Arviointikertomus vuodelta 2017
§ 21. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
§ 22. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017
§ 23. Valtuustoaloitteet 2017-2018
§ 24. Muut mahdolliset asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävillä 15.6.2018 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla,
hallintopäällikön työhuoneessa.

Kokouksen alussa kunta tarjoaa kokousyleisölle kahvit kunnantalon ruokalassa klo 17.30.

Kangasniemellä 4.6.2018

Tommi Vehmala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja