KOULUJEN JOHTOKUNTIEN TILALLE YHTEISTYÖTOIMIKUNNAT

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti to 17.8.2017 kokouksessaan, että koulujen johtokuntien tilalle (peruskoulut ja lukio) nimetään yhteistyötoimikunnat, joiden päätehtävä olisi kodin ja koulun yhteistyön sekä lukion osalta vetovoiman lisääminen.

Yhteistyötoimikuntaa alkuvaiheessa ohjaa ja johtaa yksi sivistyslautakunnan varsinainen jäsen, joka samalla olisi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ”kummi” kyseiselle koululle.

Yhteistyötoimikuntaan kuuluu myös rehtori ja/tai opettajajäsen (pienillä kouluilla voisi olla opettaja) sekä mahdollisimman monipuolinen edustus eri vuosiluokkien huoltajia esim. 1-2 huoltajaa/luokka. Jäsenet valitaan luokkien/koulun vanhempainilloissa.