Kangasniemen kunta julistaa haettavaksi alakoulujen rehtorin viran

Kangasniemen kunta julistaa haettavaksi alakoulujen rehtorin viran.

ALAKOULUJEN REHTORIN VIRKA

Kangasniemen kunnassa avautuu ALAKOULUJEN REHTORIN VIRKA, kun nykyinen sivistysjohtaja-alakoulujenrehtorin virka jaetaan kahteen eri virkaan. Virka alkaa 1.1.2017 ja tehtävän hoitamiseen toivotaan viranhaltijaa mahdollisimman pian vuoden vaihteen jälkeen.

Alakoulujen rehtori työskentelee kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden johtoryhmässä. Hän vastaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan alaisuudessa kunnan alakoulujen perusopetuksesta ja esiopetuksesta sekä perusopetuslain mukaisesta alakoulujen/esiopetuksen kehittämisestä ja johtamiseen osana kunnan sivistys- ja hyvinvointipalveluita. Alakoulujen rehtori kehittää koululaisten aamu- ja iltapäivähoitotoimintaa yhdessä alakoulujen apulaisrehtorin kanssa.

Alakoulujen rehtori toimii sivistys-ja hyvinvointipalveluiden alakoulujen rehtorina (6 alakoulua). Kangasniemen kunnassa on kuntakeskuksessa 2 alakoulua ja valtuustokauden alusta 1.6.2017 alkaen 3 alakoulua kyläkeskuksissa (Äkry, Vuojalahti ja Koittila). Alakoulujen rehtorin toimipiste on työsuhteen alkaessa kuntakeskuksen Beckerin koulussa ja alakoulujen apulaisrehtorin toimipiste on kuntakeskuksen Kalliolan alakoulussa, jossa hoidetaan koululaisten aamu-/iltapäivähoito. Alakoulujen rehtori toimii esimiehenä alakoulujen opettajille. Alakoulujen apulaisrehtori toimii esimiehenä aamu-/iltapäivähoidon henkilökunnalle.

Kelpoisuusvaatimus: Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.    Tehtävässä edellytetään perusopetuksen vahvaa tuntemusta, pedagogisen- ja henkilöstöjohtamisen osaamista sekä johtamiskokemusta. Monipuolisen maaseutukunnan alakoulukokonaisuuden johtaminen edellyttää nykyaikaista asiantuntijayhteisön johtamistaitoa sekä yhteistyökykyä ja valmiutta toimia yhteistyöverkostoissa. Rehtorin odotetaan olevan kyvykäs johtamaan asiakastyötä useamman koulun toimintaympäristössä, opetuspuolen talouden tuntemusta, muutosjohtamisen taitoja ja joustavuutta. Arvostamme monipuolista työkokemusta eri kouluasteilta ja kokemusta rehtorin työstä. Eduksi katsotaan kokemus yhteistyöstä esiopetuksen, koululaisten aamu-/iltapäivähoidon sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: Kokoaikatyö, vakinainen
Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virkaan tulee jättää hakemus Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi – Hakuavain: 122578). Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksesta sekä ansioluettelo.

Hakemus tulee jättää viimeistään keskiviikkona 8.1.2017 klo 12.00 mennessä.

Saapuneita hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja virasta antavat:

kunnanjohtaja Johanna Luukkonen puh. 040 548 1171
sivistyslautakunnan pj. Jaana Laukkarinen puh. 050 549 5876
kunnanhallituksen jäsen Tiina Väisänen puh. 040 551 5082

Kangasniemi 8.12.2016
Kangasniemen kunnanhallitus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *