Kangasniemen kunnan opintoavustukset

KANGASNIEMEN KUNNAN OPINTOAVUSTUKSET
MARTTA PARTILTA SAADUSTA OMAISUUDESTA

Lukuvuotta 2019-2020 koskevat opintoavustukset julistetaan haettaviksi.
Hakuaika on 14.10.– 17.11.2019.

Opintoavustuksia myönnetään sosiaalisin perustein taloudellisesti vähävaraisten kangasniemeläisten koululaisten ja opiskelijoiden (myös aikuisopiskelijat) opintojen tukemiseen kunnanhallituksen vahvistamien jakoperusteiden mukaan.  Testamentin sisällöstä johtuen pienenee jaettava rahamäärä vuosittain, kunnes koko testamentattu omaisuus on jaettu.

Opintoavustusten myöntämisestä päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunta.  Mikäli hakemuksessa annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi, voidaan myönnetty avustus periä takaisin.

Martta Partin opintoavustuksen tarkoitus on tukea taloudellisesti vähävaraisten koululaisten ja opiskelijoiden opintoja.  Opintoavustusta myönnetään säännölliseen opiskeluun peruskoulussa, lukiossa, kansanopistossa, ammatillisissa oppilaitoksissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa ylempään korkeakoulututkintoon saakka.  Avustus myönnetään myös ulkomailla opiskeluun sekä aikuisopiskeluun.  Aikuisopintoihin avustusta voi saada vähintään kahdeksan viikkoa kestäviin, kokopäivätoimisiin opintoihin enintään kahdeksi opintovuodeksi.

MUUT OPINTOAVUSTUKSEN EHDOT

  • Opiskelijan vakituisen asuinkunnan on oltava Kangasniemi (kotikunta).
  • Opiskelun tulee olla päätoimista.
  • Opiskelijan omien tulojen lisäksi avustuksen myöntämiseen vaikuttavat avio- tai avopuolison tulot.

Avoliittona pidetään samassa asunnossa ja osoitteessa asumista.  Kotona asuvan ja alaikäisen hakijan osalta huomioidaan myös vanhempien / huoltajien tulot.  Myös vanhemman uuden avio- tai avopuolison tulot huomioidaan.  Tulotiedot tarkastetaan viimeksi vahvistetusta verotuksesta veroviranomaiselta.

Hakemuksen voi tehdä sähköisesti 14.10.2019 alkaen:
Martta Partin opintoavustushakemus

Hakea voi myös paperilomakkeella:  Lataa hakulomake (pdf)

Hakulomakkeita hakuohjeineen saa myös kunnantalolta yhteispalvelupisteestä, koulutoimistosta ja Essoten Kangasniemen sosiaalipalveluista sekä kouluista ja kirjastosta.

Lisätietoja:
Vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mikko Nislin p. 040 665 0774 tai
toimistosihteeri Päivi Paappanen, p. 040 678 1006

Kangasniemellä 11.10.2019
SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA