Hae yhteystietoa nimellä:

Nimi ja nimike Puhelin­numero ja sähkö­posti
Aalto Kim
kunnanrakennusmestari
040 515 1738
kim.aalto@kangasniemi.fi
Akkanen Sari
johdon sihteeri
040 678 1003
sari.akkanen@kangasniemi.fi
Beckerin koulu
040 760 9938
annukka.hukari@kangasniemi.fi
Frantti Jaakko
työpaja / työnjohtaja
040 080 2403
jaakko.frantti@kangasniemi.fi
Frantti Riitta
liinavaatevarastonhoitaja
040 548 5951
Haikarainen Ahti
urheilualueiden hoitaja
040 057 5682
Haikarainen Leena
terveystarkastaja
040 585 4125
leena.haikarainen@mikkeli.fi
Hammashoitola
Keskitetty ajanvaraus klo 8-10
015 780 1223
Heiskanen Jani
etsivänuorisotyöntekijä
0405019655
jani.heiskanen@kangasniemi.fi
Hokkanen Henri
nuorisotyöntekijä
040 719 6849
henri.hokkanen@kangasniemi.fi
Hokkanen Päivi
palveluneuvoja Yhteispalvelupiste / neuvonta
040 678 1012
paivi.hokkanen@kangasniemi.fi
Holma Ilkka
puistopuutarhuri
040 051 6944
ilkka.holma@kangasniemi.fi
Hukari Annukka
vt.sivistystoimen johtaja
040 760 9938
annukka.hukari@kangasniemi.fi
Huovinen Mika
alakoulujen rehtori
040 534 5785
mika.huovinen@kangasniemi.fi
Hämäläinen Juhani
kenttämestari / urheilukeskus
040 057 5682
juhani.hamalainen@kangasniemi.fi
Hämäläinen Marjo
kirjastovirkailija
040 523 2210
marjo.hamalainen@kangasniemi.fi
Hänninen Kuisma
laitosmies / vesilaitos
040 835 2378
Häyrynen Riitta
varhaiskasvatuksen esimies
040 587 2417
riitta.hayrynen@kangasniemi.fi
Iikkanen Marja
pääkirjanpitäjä
040 678 1005
marja.iikkanen@kangasniemi.fi
Jäähalli
040 057 5682
urheilukeskus@kangasniemi.fi
Kalliolan koulu
040 760 9938
annukka.hukari@kangasniemi.fi
Karttunen Jari
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
040 670 0314
jari.karttunen@kangasniemi.fi
Kauppinen Mirja
palkkasihteeri
040 562 0851
mirja.kauppinen@kangasniemi.fi
Keskusvaalilautakunta
040 523 8018
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Kiinteistökeskus
040 867 8670
Kirjasto
040 523 2210
kirjasto@kangasniemi.fi
Koittilan koulu
040 354 1697
titta.vayrynen@kangasniemi.fi
Korhonen Mikko
tekninen johtaja
040 515 1739
mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Kotihoito
henkilökunnan puh.nrot

Kuokkanen Rauno
rakennustarkastaja
040 534 5790
rauno.kuokkanen@kangasniemi.fi
Kuusela Liina
palvelupäällikkö
040 523 8018
liina.kuusela@kangasniemi.fi
Kuusjärvi Sari
arkistonhoitaja
040 192 0330
sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi
Kähärä Esa
toimistopäällikkö
040 734 8649
esa.kahara@kangasniemi.fi
Laboratorio

Lahikainen Tuulikki
lastenhoitaja / iltapäivähoito
040 024 5621
Lahikainen-Kiuru Tarja
vt. alakoulujen apulaisrehtori
040 534 5785
tarja.lahikainen-kiuru@kangasniemi.fi
Laitinen Anita
palveluneuvoja Yhteispalvelupiste / neuvonta
040 678 1014
anita.laitinen@kangasniemi.fi
Laitinen Ari
talonmies / terveyskeskus
040 051 6943
ari.laitinen@kangasniemi.fi
Laitinen Jarno
terveystarkastaja
040 081 8942
jarno.laitinen@mikkeli.fi
Laitinen Kirsi
kouluterveydenhoitaja, ESSOTE
040 071 0716
Kirsi.S.Laitinen@essote.fi
Laitinen Marja-Leena
toimistosihteeri/ yläkoulu / lukio
040 678 1004
marja-leena.laitinen@kangasniemi.fi
Laitinen Markus
liikunnanohjaaja
040 586 1887
markus.laitinen@kangasniemi.fi
Laitinen Pirjo
ruokapalvelutyöntekijä
040 524 6542
pirjo.laitinen@kangasniemi.fi
Laukka Pirkko
siivoustyönjohtaja
040 567 2304
pirkko.laukka@kangasniemi.fi
Lintunen Jouni
ympäristötarkastaja
040 573 6255
jouni.lintunen@mikkeli.fi
Lukio
opettajat
040 678 1047
Lukkarinen Vesa
tekninen tukihenkilö
040 515 1737
vesa.lukkarinen@kangasniemi.fi
Luukkainen Leena
koulusihteeri
040 678 1006
leena.luukkainen@kangasniemi.fi
Luukkonen Johanna
kunnanjohtaja
040 548 1171
johanna.luukkonen@kangasniemi.fi
Manninen Marita
toimistosihteeri / tekn.tsto
040 678 1008
marita.manninen@kangasniemi.fi
Manninen Mikko
rakennusmestari
040 776 9136
mikko.manninen@kangasniemi.fi
Marttinen Jaana
sosiaaliohjaaja
040 587 2422
jaana.marttinen@kangasniemi.fi
Mäkikangas Sisko
kirjaston johtaja
040 523 2210
sisko.makikangas@kangasniemi.fi
Mälkki Merja
yläkoulun ja lukion rehtori
040 720 1383
merja.malkki@kangasniemi.fi
Nikulainen Tommi
talonmies
040 055 7992
tommi.nikulainen@kangasniemi.fi
Nuutinen Minna
erityisnuorisotyöntekijä
040 063 7292
minna.nuutinen@kangasniemi.fi
Nuutinen Seppo
lähetti
040 867 8645
Nylund Risto
talous- ja hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö
040 554 9417
risto.nylund@kangasniemi.fi
Otto Mannisen koulu
040 354 1692
riina.kauppinen@kangasniemi.fi
Palolaitos

Penttilä-Hiltunen Pirkko
eläinlääkäri
040 510 2747
pirkko.penttila@kangasniemi.fi
Pulkkinen Arto
maaseutuasiamies maaseututoimi
040 065 1302
arto.pulkkinen@mikkeli.fi
Puukari Päivi
toimistosihteeri rakennusvalvonta
040 678 1007
paivi.puukari@kangasniemi.fi
Puulan seutuopisto

Pylvänäinen Juha
talonmies / vanhainkoti
040 555 8418
Pylvänäinen Jukka
yhdyskuntatekninen asentaja
040 845 6263
Pylvänäinen Paula
markkinointisihteeri
040 779 5765
paula.pylvanainen@kangasniemi.fi
Pyykkönen Tapio
kiinteistötyönjohtaja
040 055 7991
tapio.pyykkonen@kangasniemi.fi
Romo Jouko
maankäyttöteknikko
040 515 1736
jouko.romo@kangasniemi.fi
Rossi Elina
yksilövalmentaja / työpaja
040 678 1062
elina.rossi@kangasniemi.fi
Siikonen Jukka
elinkeinoasiamies
040 065 1301
jukka.siikonen@kangasniemi.fi
Spännäri Irene
kulttuurisihteeri
040 596 4692
irene.spannari@kangasniemi.fi
Takkinen Jukka
etumies
040 055 7990
jukka.takkinen@kangasniemi.fi
Tietohallinto
ICT-asiantuntijat
040 523 8018
Tiihonen Petri
atk-tukihenkilö / koulut
040 837 9002
petri.tiihonen@kangasniemi.fi
Tirkkonen Maria
vastaava eläinlääkäri
040 015 1422
maria.tirkkonen@kangasniemi.fi
Toivanen Päivi
erityisopettaja
040 6781108
paivi.toivanen@kangasniemi.fi
Tolonen Päivi
pienryhmän erityisluokanopettaja
040 480 9043
paivi.tolonen@kangasniemi.fi
Tulla Sari
kirjastonhoitaja
040 085 657
sari.tulla@kangasniemi.fi
Työterveyshuolto/ajanvaraus
044 794 5529
Ukkonen Anne
ruokapalveluesimies
040 534 5065
anne.ukkonen@kangasniemi.fi
Urheilukeskus
040 057 5682
urheilukeskus@kangasniemi.fi
Ursin Mirja
taloussuunnittelija
040 043 8692
mirja.ursin@kangasniemi.fi
Valkonen Eija
kirjastovirkailija
040 524 1882
eija.valkonen@kangasniemi.fi
Vastaava asuntolanhoitaja /kehitysvamm.asuntola
040 592 6259
Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
040 066 9356
Vuojalahden koulu
040 354 1702
pekka.romo@kangasniemi.fi
Väisänen Vesa
talonmies
040 070 9887
vesa.vaisanen@kangasniemi.fi
Yhteis­palvelu­piste
040 514 4322
info@kangasniemi.fi
Yläkoulu
040 720 1383
merja.malkki@kangasniemi.fi
Äkryn koulu
040 353 9348
katariina.oikarinen@kangasniemi.fi

TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU