PALVELUYKSIKÖT

Toimistopalvelut
Toimistopalvelut tuottaa keskitetysti laskenta-, toimisto- ja asiantuntijapalveluita hallintokunnille päätöksenteon tueksi.

Esimies:
Taloussuunnittelija Mirja Ursin p. 0400 438 692

Johdon sihteeri Sari Akkanen  p.040 67801003
Pääkirjanpitäjä Marja Iikkanen p. 040 678 1005
Toimistosihteeri koulut Marja-Leena Laitinen  p. 040 678 1004
Toimistosihteeri koulutoimisto Päivi Paappanen p. 040 678 1006
Palkkasihteeri Mirja Kauppinen  p. 040 562 0851
Toimistosihteeri tekninen toimisto Marita Manninen  p. 040 678 1008
Toimistosihteeri rakennusvalvonta Päivi Puukari  p. 040 678 1007

Kuntalaispalvelut                                                                                                               Kuntalaispalvelujen yksikkö tuottaa kuntalaisille asiakaspalvelua ja huolehtii kunnan markkinoinnista, viestinnästä ja ICT-toiminnoista

Esimies:
Tietohallintosuunnittelija Liina Kuusela p. 040 523 8018

Asiakaspalvelu:
Palveluneuvoja Päivi Hokkanen, kunnan neuvonta ja yhteispalvelupiste p. 040 678 1012

Palveluneuvoja Anita Laitinen, kunnan neuvonta ja yhteispalvelupiste p. 040 678 1014

Tietopalvelu:
Arkistonhoitaja Sari Kuusjärvi p. 040 192 0330

Viestintä ja markkinointi:
Markkinointisihteeri Paula Pylvänäinen p. 040 779 5765

Tietohallinto:
ICT-asiantuntija kunnantalo Vesa Lukkarinen p. 040 515 1737
ICT-asiantuntija koulut Petri Tiihonen p. 040 837 9002

Toimistopäällikkö, työsuojelupäällikkö Esa Kähärä p. 040 734 8649

Ruoka- ja puhtauspalvelut
Ruoka- ja puhtauspalveluesimies Anne Ukkonen p. 040 534 5065
Keskuskeittiö p. 040 678 1042
Kalliola koulu keittiö p.040 678 1041
Becker koulu keittiö p. 040 500 5723
Kyläkoulu keittiöt koulujen numeroista

RUOKALISTAT: Koulut ja päivähoito, henkilöstöruokailu

Kiinteistöpalvelut
Kiinteistötyönjohtaja, kunnantalo Tapio Pyykkönen p. 0400 557 991
Terveyskeskuksen kiinteistönhuolto Ari Laitinen p. 0400 516 943
Mäntykankaan kiinteistönhuolto Juha Pylvänäinen p. 040 555 8418
Koulujen kiinteistönhuolto Tommi Nikulainen p. 0400 557 992
Kiertävä talonmies Vesa Väisänen p. 0400 709 887
Talonmiesten päivystysnumero 16.00-07.00 ja viikonloppuisin p. 040 867 8670


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU