- Kangasniemi - http://www.kangasniemi.fi -

KUULUTUKSET

Kaikki Kuntalain § 64 edellyttämät kunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset kuulutetaan Kangasniemen kunnan virallisella ilmoitustaululla Kunnantalon pääoven vieressä. Alla olevat kuulutukset löydät ilmoitustaululta.

Järjestys­numero Asia/Kuulutus Lisätiedot Nähtävillä
472 TEKNISEN LAUTAKUNNAN 22.11.2017 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Esa Kähärä, toimistopäällikkö, puh. 040 7348649 28.11.2017
471 KUNNANHALLITUKSEN KEHITTÄMISJAOSTON 20.11.2017 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Liina Kuusela, palvelupäällikkö, 040-5238018 26.11.2017
470 KUNNANHALLITUKSEN 20.11.2017 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Liina Kuusela, palvelupäällikkö, 040-5238018 26.11.2017
469 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN 21.11.2017 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Jari Karttunen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, 040 6700314 28.11.2017
468 HAKUILMOITUS: ÄIDINKIELENOPETTAJAN VUOROTTELUVAPAAN VIRANSIJAISUUS Merja Mälkki, rehtori, 0407201383 01.12.2017
467 PRESIDENTIN VAALI 2018 Keskusvaalilautakunnan sihteeri Liina Kuusela 040-52308018 31.01.2018
465 KUNNANVALTUUSTON 13.10.2017 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Liina Kuusela, palvelupäällikkö, 040-5238018 20.11.2017
464 JULKIPANOILMOITUS/POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS/PIHA KIRSI Esa Kähärä, toimistopäällikkö, puh. 040-7348649 07.12.2017
463 JULKIPANOILMOITUS/POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS/LIUKKONEN MIKA JA SKÖN-LIUKKONEN ANU Esa Kähärä, toimistopäällikkö, puh. 040-7348649 07.12.2017
462 KUULUTUS MAASTOLIIKENNELAIN MUKAISESTA KIELTOESITYKSESTÄ SEKÄ VESILIIKENNELAIN MUKAISESTA RAJOITUSESITYKSESTÄ /SUUROLANLAHTI maankäyttöasiantuntija Sirpa Peltonen, puh. 0295 024219, 21.11.2017
460 ASEMAKAAVAN LAAJENNUS / SALMELAN ALUE Liina Kuusela vs.hallintojohtaja 040-5238018 28.11.2017
458 KANGASNIEMEN KUNNAN OPINTOAVUSTUKSET MARTTA PARTILTA TESTAMENTILLA SAADUSTA OMAISUUDESTA Jari Karttunen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, 040 670 0314 24.11.2017
456 JULKIPANOILMOITUS / POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS / PUIKKONEN ANNE Esa Kähärä, toimistopäällikkkö, 0407348649 22.11.2017
455 JULKIPANOILMOITUS / POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS / TOMMOLA REIJO Esa Kähärä, toimistopäällikkö, 0407348649 22.11.2017
454 ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SALMELAN ALUEELLA Jouko Romo, maankäyttöteknikko, 040-5151736 28.11.2017
373 KUTSUNNAT 2017 Risto Nylund, talous- ja hallintojohtaja, 040-554 9417 31.12.2017