- Kangasniemi - http://www.kangasniemi.fi -

KUULUTUKSET

Kaikki Kuntalain § 64 edellyttämät kunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset kuulutetaan Kangasniemen kunnan virallisella ilmoitustaululla Kunnantalon pääoven vieressä. Alla olevat kuulutukset löydät ilmoitustaululta.

Järjestys­numero Asia/Kuulutus Lisätiedot Nähtävillä
598 VILMA JA EINO HOKKASEN RAHASTOSTA MYÖNNETTÄVIEN STIPENDIEN HAKUAIKAA JATKETAAN Sari Linturi-Sahlman, hallintopäällikkö, 0405238018 31.10.2018
597 KANGASNIEMEN KUNNAN OPINTOAVUSTUKSET MARTTA PARTILTA TESTAMENTILLA SAADUSTA OMAISUUDESTA Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, 040 534 5785 18.11.2018
596 TARKASTUSLAUTAKUNNAN 11.9.2018 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Sari Akkanen, johdon sihteeri, 040-6781003 25.10.2018
595 KUNNANVALTUUSTON 15.10.2018 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Sari Linturi-Sahlman, hallintopäällikkö, 0405238018 22.10.2018
594 HAKUILMOITUS: OSA-AIKAINEN KIRJASTOVIRKAILIJA Sari Tulla, kirjastonjohtaja, 0400 -859 657 01.11.2018
593 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN 12.10.2018 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Sari Akkanen, johdon sihteeri, 040-6781003 22.10.2018
591 STIPENDIEN MYÖNTÄMINEN AMMATTIIN OPISKELEVILLE KANGASNIEMELÄISILLE Sari Linturi-Sahlman, hallintopäällikkö, 0405238018 22.10.2018
588 JULKIPANOILMOITUS/ MARTTINEN TAUNO Jouko Romo, maankäyttöteknikko, 040 5151736 25.10.2018
586 Jukka Klemolan hakema muutos voimassa olevaan maa-aineslupaansa (Kangasniemen tekninen lautakunta 30.10.2013, § 78) uudelleen rajatulla ottamissuunnitelmalla. Ottamisalue pienenee alkuperäisestä 4,7 hehtaarista 2,4 hehtaariin. Mikkelin Sudun ympäristölautakunta, Jouni Lintunen, ympäristötarkastaja, 040 5736255 16.10.2018