Kaikki Kuntalain § 64 edellyttämät kunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset kuulutetaan Kangasniemen kunnan virallisella ilmoitustaululla Kunnantalon pääoven vieressä. Alla olevat kuulutukset löydät ilmoitustaululta.

Järjestys­numero Asia/Kuulutus Lisätiedot Nähtävillä
454 ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SALMELAN ALUEELLA Jouko Romo, maankäyttöteknikko, 040-5151736 28.11.2017
453 KUULUTUS/VESILAIN MUKAINEN LUPAHAKEMUS / PUULAAN LASKEVIEN KOSKIEN KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS Antti Ylitalo, ympäristöneuvos, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 029 5017038 14.11.2017
452 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN 17.10.2017 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Jari Karttunen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, 040 6700314 23.10.2017
451 KUNNANVALTUUSTON 16.10.2017 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Risto Nylund, talous- ja hallintojohtaja, 040-554 9417 23.10.2017
450 TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Esa Kähärä, toimistopäällikkö, 040-7348649 21.10.2017
446 VESIMITTAREIDEN LUKEMINEN Vesihuoltolaitos, 0400-285465 24.10.2017
445 KETUNKOLON ALUEEN ASEMAKAAVA Jouko Romo, maankäyttöteknikko, 040-5151736 31.10.2017
443 JULKIPANOILMOITUS/POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS/PARTTI EINO, KALEVI JA NIKO Esa Kähärä, toimistopäällikkö, 040-7348649 27.10.2017
442 JULKIPANOILMOITUS/POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS/HAVUKAINEN KARI Esa Kähärä, toimistopäällikkö, 040-8348649 27.10.2017
373 KUTSUNNAT 2017 Risto Nylund, talous- ja hallintojohtaja, 040-554 9417 31.12.2017

TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU