Kaikki Kuntalain § 64 edellyttämät kunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset kuulutetaan Kangasniemen kunnan virallisella ilmoitustaululla Kunnantalon pääoven vieressä. Alla olevat kuulutukset löydät ilmoitustaululta.

Järjestys­numero Asia/Kuulutus Lisätiedot Nähtävillä
587 SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN 21.9.2018 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Sari Akkanen, johdon sihteeri, 040-6781003 28.09.2018
586 Jukka Klemolan hakema muutos voimassa olevaan maa-aineslupaansa (Kangasniemen tekninen lautakunta 30.10.2013, § 78) uudelleen rajatulla ottamissuunnitelmalla. Ottamisalue pienenee alkuperäisestä 4,7 hehtaarista 2,4 hehtaariin. Mikkelin Sudun ympäristölautakunta, Jouni Lintunen, ympäristötarkastaja, 040 5736255 16.10.2018
585 TEKNISEN LAUTAKUNNAN 18.9.2018 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO Marita Manninen, toimistosihteeri, 040-678 1008 23.09.2018
583 JULKIPANOILMOITUS / POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS / 213-430-2-33 Jouko Romo, maankäyttöteknikko, 040 5151736 28.09.2018
579 KUULUTUS: LIKONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Jouko Romo, maankäyttöteknikko, 040-5151736 25.09.2018

TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU