- Kangasniemi - http://www.kangasniemi.fi -

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kangasniemellä ilmoitusvelvollisia ovat:

Tästä pääset tarkastelemaan ilmoitusvelvollisten sidonnaisuuksia:   Sidonnaisuusrekisteriin

Rekisteriseloste