Männikkö

Ryhmäkoti Männikkö
Otto Mannisen tie 92
51200 KANGASNIEMI

Ryhmäkoti Männikkö on suunniteltu erityisesti dementiaa sairastavien asiakkaiden tarpeita vastaavaksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

Männikössä on 20 asiakaspaikkaa ja neljä vuorohoitopaikkaa. Vuorohoitopaikat on tarkoitettu kotona asuvien muistisairaiden hoidon tukemiseen.

Asukkaat ryhmäkotiin valitsee SAS-ryhmä (selvitä – arvioi – sijoita). Valintakriteereinä on diagnostisoitu keskivaikea- tai vaikea dementia, dementian aiheuttamat käytöshäiriöt, ympärivuorokautisen valvonnan tarve suljetussa, turvallisessa ympäristössä.

Ryhmäkodin yhteydessä toimii 24-tuntia puhelinneuvontapalvelu lähinnä omaishoitajille ja henkilökunnalle.

Mäntykankaan alue 10092015 45

Asukkaan henkilökohtaisessa käytössä on yhden hengen viihtyisä huone varustettuna omalla wc:llä ja suihkulla (25 m2). Yhteiskäytössä ovat viihtyisät oleskelu-, ruokailu- ja saunatilat. Asukas yhdessä omaistensa kanssa sisustaa tulevan kotinsa omilla huonekaluilla, tekstiileillä ja hänelle tärkeillä tavaroilla. Käyttövaatteet, liinavaatteet ja hoitotarvikkeet ovat jokaisen asukkaan henkilökohtaisia. Käyttövaatteet pestään ja huolletaan Männikössä, liinavaatteet lähetetään Mikkeliin pesulaan.

Ryhmäkoti Männikön toiminnassa korostetaan asiakkaan jäljellä olevien voimavarojen ylläpitämistä, kuntouttavaa, virikkeellistä ja yhteisöllistä toimintaa. Asukkaat voivat oleskella, liikkua ja toimia turvallisesti, myös ulkona. Yksikön ulko-ovet ovat aina lukittuina sähkölukolla, sisäovissa on kulunvalvonta.

Mannikko 01062016 41

Hoito- ja hoivatyö perustuu asukkaiden, hoitohenkilökunnan ja omaisten kanssa tehtävään hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jossa huomioidaan asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja joka huolehtii asiakkaansa erityistarpeista ja yhteydenpidosta omaisiin.

Ryhmäkodissa työskentelee ammattitaitoinen, moniammatillinen ja koulutettu henkilökunta ympäri vuorokauden. Teemme tiivistä yhteistyötä omaisten, kolmannen sektorin ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Mannikko 01062016 28

Asiakasmaksut määräytyvät 1.1.2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) vahvistettujen asiakasmaksujen mukaisesti.

Vuokra ja palvelupakettimaksu muodostavat kokonaisuuden, josta asiakkaan maksuosuus määritetään siten, että asukkaalle jää nettotuloista käyttövaraa 190 € kuukausittain. Asukas kustantaa itse lääkäripalvelut kotikäyntihinnalla, erikoislääkärinpalvelut, lääkäri- ja sairaalakäynteihin liittyvät matkat sekä tarvittavat lääkkeet. Asukkaalla on mahdollisuus hakea Kelalta eläkkeensaajan asumis- ja hoitotukea.

www.kela.fi

Yhteystiedot:
Ryhmäkoti Männikkö
Otto Mannisen tie 92, 51200 KANGASNIEMI

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelupäällikkö Marjo Räsänen
puh. 040 678 3013

Palveluohjaaja Tuula Sallinen puh. 040 534 5317

Sairaanhoitaja Tiina Väisänen puh. 040 481 9168

Hoitajat ja 24 tuntia puhelinneuvontapalvelu
puh. 040 195 0996 ja 040 678 3014

Avaa Omavalvontasuunnitelma ryhmakoti Mannikko 10_2016

Mäntykankaan alue 10092015 39

Muistihoitaja Rita Tissari
puh. 0400 399 153

Muistihoitaja tekee muistitestejä ja antaa asiantuntija-apua asiakkaille ja omaisille. Muistihoitaja toimii Muistipoliklinikalla hyvinvointikeskuksen vastaanottotiloissa.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU