Sosiaalityö

Joskus elämä kolhii,
pudottaa kelkasta,
jättää yksin ja avuttomaksi.
Saammeko silloin tulla rinnalle?
Etsittäisiin yhdessä Sinun arkeesi apu.
Otettaisiin jälleen kiinni elämän syrjästä.

Toiminta-ajatus
Työskentelemme yksilön, perheiden ja yhteisön hyväksi päämääränä vaikuttava ja kustannustehokas maaseutusosiaalityö, jota toteuttavat työstään innostuneet sosiaalialan asiantuntijat.

Sosiaalityö on ohjausta ja neuvontaa sekä erilaisten sosiaalisten pulmatilanteiden selvittämistä ja ennaltaehkäisyä taloudellisen tuen tai muiden tukitoimien avulla. Sosiaalityön osa-alueita ovat muun muassa toimeentulotuen myöntäminen, lastensuojelu, päihdepalvelut ja vammaispalvelut.

Kangasniemen sosiaalipalvelut ovat osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Essote) 1.1.2017 alkaen.

Lisätietoa www.essote.fi

Yhteystiedot:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut / vammais- ja vanhuspalvelujen johtaja
Niina Kaukonen puh. 044 794 4003

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut / Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Huupponen Marika, palveluesimies puh. 040 5271 520

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika on maanantaista torstaihin klo 9-10. Muina aikoina voit jättää soittopyynnön vastaajaan. Muistathan kertoa nimesi ja puhelinnumerosi.

Sosiaalityöntekijä, puh. 040 587 2419
Jaana Marttinen, sosiaaliohjaaja, puh. 040 587 2422
Virpi Valkonen, sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut, puh. 040 587 2420
Hanna Korja, perhetyöntekijä, puh. 040 520 6698
Minna Nuutinen, erityisnuorisotyöntekijä, puh. 0400 637 292

Osoite: Otto Mannisentie 2, 51200 Kangasniemi

Sähköpostiosoitteet 1.1.2017 alkaen: etunimi.sukunimi@essote.fi

 

Työntekijä Vastuualue

Sosiaalitoimistossa asioidaan ajanvarauksella.

Toimistoomme johtava väliovi on pääsääntöisesti lukossa, mutta ovikelloa soittamalla pääsee esimerkiksi muiden käytävän varrella työskentelevien luokse. Välioven vierestä löytyy punainen postilaatikko, johon voi jättää työntekijöille postia.

Sosiaalitoimiston palveluperiaatteet

TYÖNTEKIJÄT SITOUTUVAT…

  • siihen, että pääset asioimaan silloin kun olet ajan varannut
  • varaamaan asioimiseesi riittävästi aikaa
  • vastaamaan jättämiisi soittopyyntöihin
  • ilmoittamaan mahdollisesta asioimisajan peruuntumisesta

ASIAKKAALTA ODOTAMME…

  • asioimisajan varaamista etukäteen
  • asioimista selvin päin

Perhetyö
Perhetyö on lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen suunnattua tilapäistä mutta suunnitelmallista käytännön apua. Yhdessä perheen kanssa toimien perhetyöntekijä tukee perheitä heidän arjessaan. Perhetyö on myös lasten suojelemista ja hoitoa perheitä kohtaavissa kriisitilanteissa.

Perhetyön aloittamisesta päättää sosiaalityöntekijä, mutta aloitteen perhetyön tarpeesta voi tehdä joko sosiaalityöntekijöille tai suoraan perhetyöntekijälle. Perhetyön tarpeen voi ottaa puheeksi myös esimerkiksi neuvolassa.

Erityisnuorisotyö
Erityisnuorisotyö kangasniemeläisittäin on ohjaavaa, neuvottelevaa sekä sovittelevaa työtä yhdessä nuorten ja heidän perheidensä sekä koulun kanssa. Työhön sisältyy niin yksilö- kuin perhekohtaista työtä. Erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria tuetaan elämässä eteenpäin muun muassa luomalla heidän ympärilleen tukiverkkoja yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa.

Erityisnuorisotyöntekijä osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön muun muassa koulujen oppilashuoltotyöryhmissä. Koulun lisäksi yhteistyötahoja ovat sosiaalityö, nuorisotyö, terveydenhuolto, työvoimatoimisto ja poliisi.

Erityisnuorisotyöntekijä on kahden hallinnonalan, perusturvan ja sivistystoimen, yhteinen työntekijä, jonka tehtäviin kuuluu myös perinteinen nuorisotyö. Erityisnuorisotyöntekijä osallistuu nuorisotyön toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen nuorisotalo Ottiksessa, kerhoissa, leireillä, retkillä, koulukierroksilla ja katupartioissa sekä on mukana nuorisotyön alueellisessa toiminnassa.

Erityisnuorisotyöstä voit kysyä lisätietoja sosiaalityöntekijöiltä tai suoraan erityisnuorisotyöntekijältä sekä koulusta vaikkapa opettajilta tai kouluterveydenhoitajalta.


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU