Mielenterveyspalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen perustehtävänä on tuottaa kuntalaisille laadukkaita mielenterveys- ja päihdetyön terapia-, hoito- ja kuntoutuspalveluja, osallistua yhteistyössä eri tahojen kanssa ennaltaehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön kunnassa sekä toimia oman alan asiantuntijana eri yhteyksissä. Olemme rinnalla kulkijoita niille, jotka tukeamme, apuamme ja neuvojamme tarvitsevat.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

Avun-/tuen- ja hoidontarpeen arviointi.

Pitkäaikaispotilaiden tukea-antavat hoidot: vastaanottokäynnit, kotikäynnit, tapaamiset terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä psykiatrisessa sairaalassa, lääkehoito.

Akuuttipotilaiden tukea-antavat hoidot ja terapiat, lääkehoito.

Kuntouttavaan mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyen Kangasniemellä on tarjolla erilaisia ryhmiä, päivätoimintaa, juhlia ja retkiä. Näitä järjestetään yhdessä Kohti Valoa ry:n kanssa (Mielenterveyden Keskusliiton alainen potilasjärjestö). Lisää tietoa em. toiminnosta saa mielenterveystoimistosta.

Toimimme verkostokeskeisesti monien eri toimijoiden kanssa yhteistyötä tehden. Omaisten ja läheisten kanssa teemme tilanteen ja tarpeen mukaan yhteistyötä.

Hoidossa ja kuntoutuksessa perusperiaatteina ovat yksilön oikeuksien kunnioittaminen, lämminhenkisyys ja toivon ylläpitäminen.

PÄIHDETYÖ

Päihdetyön erilaisia avopalveluja ovat terapiatyyppiset käynnit, avokatkaisut, lääkehoito, korvaushoito, päihdeseurannat ja erilaiset ryhmät. Päihdetyötä toteutetaan verkosto- ja perhekeskeisellä työtavalla. Hoito on kokonaisvaltaista. Sosiaalityön kanssa yhteistyö on tiivistä.

LÄÄKÄRIPALVELUT

Mielenterveystoimistolla on oma lääkäri neljänä päivänä viikossa. Lääkäri vastaa sekä mielenterveys- että päihdetyöstä. Ajanvaraukset tapahtuvat hoitajien kautta.

HOITOON HAKEUTUMINEN

Elämäntilannekriiseistä, huolista tai mielenterveys-/päihdeongelmista kärsivä henkilö voi hakeutua Kangasniemen mielenterveystoimistoon joko itse tai läheistensä/muiden toimijoiden ohjaamana. Vastaanotolle pääsee ilman lähetettä. Ajanvaraus tapahtuu puhelimella tai tulemalla käymään. Jatkohoitoon muista hoitopaikoista ohjaudutaan ensisijaisesti lähetteellä.

YHTEYSTIEDOT

Kangasniemen mielenterveystoimisto
Sairaalantie 15, 51200 Kangasniemi

Olemme avoinna ma – to klo 8 – 16 ja pe klo 8. – 15.30.

Hoitajien puhelinaika ma – pe klo 9 – 10. Muina aikoina voit jättää viestin vastaajaan, otamme yhteyttä.

Sairaanhoitaja puh. 040 520 6693
Sairaanhoitaja puh. 0400 676 264
Päihdetyöntekijä / sairaanhoitaja puh. 040 839 4232
Sosiaaliohjaaja (½ työajasta mielenterveystoimistotyötä) puh. 040 587 2422

Palvelutuotantoyksikkömme sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Essote) 1.1.2017 alkaen.

Kaikkien Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen alueen kuntien ja toimipisteiden mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden päivystys on 1.1.2017 alkaen yhteispäivystyksessä Mikkelin keskussairaalassa, Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli.

Päivystävä sairaanhoitaja puh. 044 351 6313
Ensineuvo puh. 015 211 411
A-klinikan päivystysvastaanotto puh. 040 167 7778 arkisin klo 8.15 – 10.30, Maaherrankatu 36 B, 50100 Mikkeli

Lisätietoa www.essote.fi


TULOSTA SIVU TULOSTA SIVU